Gravplats för kista

Kistgravar som sedan länge varit det dominerande gravskicket upplåtes vanligen med plats för två kistor. Kistgravar finns på alla våra kyrkogårdar.

Kistgravplats

Vid kistbegravning är det vanligast att man gravsätter kistan i samband med begravningsceremonin, (man har en månad på sig från dödsdatum till gravsättning).

Gravrättstid

För både Kistgravplats och urngravplats gäller att en gravplats upplåts på 25 år och gravrättstiden är liksom gravfriden 25 år efter senaste gravsättning. Därefter har man rätt att mot en avgift förnya gravrätten i 15-årsperioder så länge som man önskar.

Skötsel

Nya kistor eller urnor placeras intill befintligt stoft. En traditionell kistgrav lika väl som en urngrav, ger ägaren möjlighet att ha en egen vald gravsten och att själv plantera växter.

Gravrättsinnehavaren äger gravanordningen och har ansvaret för skötsel och för att gravplatsen hålls i ett värdigt skick. Man kan välja att ha rabatt och/eller gravanordning (t.ex. gravsten eller kors). Man måste inte ha en sådan men graven måste då vara markerad med en rabatt.

Kistgravplats finns på följande kyrkogårdar:

  • Blomskog
  • Holmedal
  • Karlanda
  • Silbodal
  • Sillerud
  • Trankil
  • Töcksmark
  • Västra Fågelvik
    Östervallskog