Beställ gravskötsel

Om ni önskar skötsel av grus samt blommor så blir kostnaden 400 kr / år + kostnaden för storleken på blomsterlisten (enligt ovan).