Östervallskogs kyrkogård

MYCKET VÄRDEFULLA GRAVVÅRDAR PÅ ÖSTERVALLSKOGS KYRKOGÅRD

kvarter 1

5.ga.01.2 Marta Ringsby

5.ga.01.5-6 Olof Andersson

5.ga.01.12 Ingeborg Ringsby

5.ga.01.104-105 Nils Persson, Olof Fridolf Nilsson. Ester Josefina Nilsson

Kvarter 2

5.ga.02.18 Fredrika, Bergh, Ellen

5.ga.02.66 Anders Hansson, Marit Andersdotter

5.ga.02.79-80 Carl Birger, Rosina Josefina Andréen

Kvarter 4

5.ga.04.19-20 Simon Simonsson, Marit Andersdotter

Kvarter 5

5.ga.05.21 Olof Eriksson

5.ga.05.34 G. Eriksson, Stina, Ingeborg, Elov

5.ga.05.64-65 Olof Ivar, Märta, Olof M. Ivar, Anna

Kvarter 6

5.ga.06.1-2 Ingeborg Andersdotter. Anders Olsson

5.ga.06.3 Anders Persson, Elen Nilsdotter

5.ga.06.89 Nils Olsson

Lapidarium

Olof Andersson, Anna Andersdotter

Ester B. Bryngelsson

Bryngel Persson

Karl, Anna Maria Svensson

Nils Persson, Anna Andersdotter

Maria Andersson

August Rudd

Smideskors

Se information om alla smideskors. 

VÄRDEFULLA GRAVVÅRDAR PÅ ÖSTERVALLSKOGS KYRKOGÅRD

5 Ga 01 1
5 Ga 01 1A
5 Ga 01 1B
5 Ga 01 3-4
5 Ga 01 15-17
5 Ga 01 18-20
5 Ga 01 55-58
5 Ga 01 65-66
5 Ga 01 110-112
5 Ga 02 11
5 Ga 02 15
5 Ga 02 31
5 Ga 02 95
5 Ga 02 116-117
5 Ga 02 124-125
5 Ga 03 53
5 Ga 03 76-77
5 Ga 04 21-22
5 Ga 04 30
5 Ga 04 57-58
5 Ga 04 66-67
5 Ga 04 75-76
5 Ga 04 79-81
Lapidariets gravvårdar är att betrakta som värdefulla. Vissa finns även inom kategorin mycket värdefulla gravvårdar.