Minneslund

En minneslund är ett helt anonymt gravskick som finns på samtliga av våra kyrkogårdar. Anonymt innebär att all aska grävs ner någonstans inom minneslundens område, utan närvaro av anhöriga.

Ett anonymt gravskick

Ofta säger man ”strös i minneslund”, men det är endast på några få platser i landet man strör aska. I vårt pastorat gravsätts askan på 80 cm djup. Det är personalen på kyrkogården som sköter nedsättningen.

Blommor i minneslunden

Minneslundsblad sänds efter nedsättningen till den som anmält begravningen, därefter skrivs namnet in i en minneslundsbok som finns på samtliga kyrkogårdar. Besökare får smycka med snittblommor och vintertid med kransar och ljus på avsedd plats. 

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln och plockar bort vissna blommor, utbrända ljus m.m. för att hålla platsen i städat och värdigt skick.

Minneslund finns på följande kyrkogårdar:

  • Blomskog
  • Holmedal
  • Karlanda
  • Silbodal
  • Sillerud
  • Trankil
  • Töcksmark
  • Västra Fågelvik
  • Östervallskog