Gravplats för urna

Vissa kvarter är till för urngravplatser eftersom det ibland är begränsat utrymme, något som man också måste ta hänsyn till när det gäller val av gravsten.

En urngravplats är avsedd för nio urnor och kan upplåtas för 4-9 urnor. Det finns urngravar på de flesta kvarter på samtliga av våra kyrkogårdar. När man valt urngrav är det vanligast att man lämnar kistan vid begravningsceremonin. När man känner sig redo har man urnsättning (man har ett år på sig från kremationsdatum).

Det vanligaste är att det är de allra närmaste som medverkar, man kan också välja att ha med präst, personal från begravningsbyrå eller från kyrkogårdsförvaltningen.

Det finns även alternativa gravplatser för urngrav, där man delar gravsten och plantering med andra.

Så här går en urnsättning till

Personalen öppnar graven och förbereder för urnsättning. Ett band är fäst i urnan för att underlätta nedsättningen. Anhöriga kanske lägger ner en blomma, läser en dikt, sjunger något, säger några ord eller i tysthet sänker urnan. När man känner sig redo att lämna graven finns personal i närheten som fyller igen graven så fort de anhöriga lämnat platsen.

För både kistgravplats och urngravplats gäller att en gravplats upplåts på 25 år och gravrättstiden är liksom gravfriden 25 år efter senaste gravsättning. Därefter har man rätt att mot en avgift förnya gravrätten i 15-årsperioder så länge som man önskar. Nya urnor placeras intill befintligt stoft.

En traditionell kistgrav lika väl som en urngrav, ger ägaren möjlighet att ha en egen vald gravsten och att själv plantera växter. Gravrättsinnehavaren äger gravanordningen och har ansvaret för skötsel och för att gravplatsen hålls i ett värdigt skick. Man kan välja att ha rabatt och/eller gravanordning (t.ex. gravsten eller kors). Man måste inte ha en sådan men graven måste då vara markerad med en rabatt. Stoftet efter en avliden ska kremeras senast en månad efter dödsfallet. Gravsättning av aska ska ske inom ett år från kremering.

Urngravplatser finns på följande kyrkogårdar:

  • Blomskog
  • Holmedal
  • Karlanda
  • Silbodal
  • Sillerud
  • Trankil
  • Töcksmark
  • Västra Fågelvik
  • Östervallskog