Töcksmarks församlingsråd

Ordinarie ledamöter:

 • Göran Nilsson
 • Lennart Berglund
 • Astrid Elovsson
 • Merja Halvardsson
 • Gertrud Berglund
 • Jeanette Persson
 • Runar Patriksson

  Ersättare:

 • Lisbeth Albinsson
 • Lena Hjalmarsson
 • Uno Halfvardsson

Församlingspräst:
Nils Anshelm
0573-136009