Tillfälliga säkringar av gravstenarna

Nyhet Publicerad

På flera kyrkogårdar arbetar vi med att stötta de gravstenar som inte är godkända vid våra gravstenskontroller. Detta är för att skapa en säker miljö för både arbetare och besökare. Klicka här för att läsa mer om denna åtgärd.

Under hösten 2022 har vi kontrollerat alla gravstenar på Holmedals, Karlandas och Västra Fågelviks kyrkogårdar samt delar av Silbodals kyrkogård. Vi har ansvar för att kyrkogården ska vara en säker plats för arbetare och besökare. Därför har vi valt att provisoriskt säkra alla underkända gravstenar med en stolpe, i väntan på en permanent åtgärd. Det är gravrättsinnehavarens ansvar att åtgärda gravstenen permanent. Ett brev med information har skickats till berörda
gravrättsinnehavare.

Om ni har några funderingar är ni varmt välkomna att kontakta oss!