Töcksmarks kyrka

Töcksmarks kyrka, en korskyrka uppförd i liggtimmer, stod färdig 1819  efter att ha rivits ner och återuppbyggts på samma plats på grund av dålig grund. Den nuvarande kyrkan föregicks av en möjligen delvis medeltida träkyrka på samma plats.

Den nya kyrkan uppfördes som en korskyrka med tresidigt avslutat korparti och torn i väster. Kyrkan är byggd i timmer delvis hämtat från den gamla kyrkan. En sakristia byggdes till på 1880-talet i vinkeln mellan norra och östra korsarmen.

Vid en restaurering på 1920-talet ledd av arkitekten Bror Almquist framtogs dekorativa och figurativa målningar från byggnadstiden i valven kring fönsteröppningarna. Altaruppsatsen är ursprungligen ett barockarbete från 1730-talet. Dess nedersta del är kompletterad 1819 av bonden Olof Persson i Kyrkobyn, Östervallskog. Han har också snidat de två basunblåsande änglafigurerna, samt den stora träljuskronan i kyrkan mitt (daterad 1801). Predikstolen är från 1859.

Kyrkans dopfunt av täljsten är av en ovanlig typ. Den har uttömningshål i mitten och cuppan är fyrkantig med rundade hörn och har fyra ben. Liknande funtar finns i Norge, men modellen är ursprungligen engelsk. Dopfunten är daterad till 1100-talets mitt och är en av de äldsta i Värmland. Töcksmarks kyrka  restaurerades 1978- 1982 och tillgänglighetsanpassad ingång och WC byggdes in. Kyrkan återinvigdes av Biskop Sven Ingebrand i augusti 1982.