Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Nordmarkens pastorat Besöksadress: Storgatan 8, Församlingshemmet, 67231 Årjäng Postadress: Box 106, 67223 Årjäng Telefon:+46(573)13600 E-post till Nordmarkens pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Askgravplats

Askgravplatsen är en utveckling av urngravplatsen och upplåts med en begränsad gravrätt till en gravrättsinnehavare under 25 år. Gravrättstiden räknas 25 år från senaste gravsättningen. Därefter kan man mot en avgift förnya gravrätten i 15-årsperioder. Vid varje plats finns möjlighet till gravsättning av två askor. Gravanordningen har valts och satts dit av kyrkogårdsförvaltningen. En namnplatta med plats för två namn sätts upp på respektive plats. Gravrättsinnehavare betalar en avgift för namnplattan samt för skötsel av själva gravplatsytan under 25 år. Gravrättsinnehavaren får inte göra egna planteringar eller smycka platsen med minnessaker. Det är däremot tillåtet att utsmycka platsen med snittblommor i förvaltningens vas eller med ljus i en lykta.

Askgravplats finns idag på följande kyrkogårdar:

  • Silbodal

  • Sillerud

Kostnaden är 5 900 kr för skötsel i 25 år + 1 800 kr för namnplatta
(totalt 7 700 kr).

Askgravplatsen på Silbodals kyrkogård.
Askgravplatsen på Silbodals kyrkogård.