Askgravplats

Askgravplatsen är en utveckling av urngravplatsen och upplåts med en begränsad gravrätt till en gravrättsinnehavare under 25 år. Vid varje plats finns möjlighet till gravsättning av två urnor.

Askgravplatsen är en utveckling av urngravplatsen och upplåts med en begränsad gravrätt till en gravrättsinnehavare under 25 år. Gravrättstiden räknas 25 år från senaste gravsättningen. Därefter kan man mot en avgift förnya gravrätten i 15-årsperioder. Vid varje plats finns möjlighet till gravsättning av två urnor.

Gravanordningen har valts och satts dit av kyrkogårdsförvaltningen. En namnplatta med plats för två namn sätts upp på respektive plats. Gravrättsinnehavare betalar en avgift för namnplattan samt för skötsel av själva gravplatsytan under 25 år. Gravrättsinnehavaren får inte göra egna planteringar eller smycka platsen med minnessaker. Det är däremot tillåtet att utsmycka platsen med snittblommor i förvaltningens vas eller med ljus i en lykta.

Askgravplats finns idag på följande kyrkogårdar:

Silbodal
Kostnad: 7700kr (5900kr för skötsel i 25 år + 1800kr för namnplatta)

Sillerud
Kostnad: 7700kr (5900 kr för skötsel i 25 år + 1800 kr för namnplatta)

Töcksmark
Kostnad: 7800kr (5900 kr för skötsel i 25 år + 1900 kr för namnplatta)

Karlanda
Kostnad: 7800kr (5900 kr för skötsel i 25 år + 1900 kr för namnplatta)

Trankil
Kostnad: 7800kr (5900 kr för skötsel i 25 år + 1900 kr för namnplatta)

Askgravplatsen på Silbodals kyrkogård.
Askgravplatsen på Silleruds kyrkogård.
Askgravplatsen på Töcksmarks kyrkogård.
Askgravplatsen på Karlanda kyrkogård.