Kyrkoråd

Kyrkorådet är pastoratets styrelse och utses av kyrkofullmäktige.

Ordinarie ledamöter:

 • Lennart Berglund (FISK), ordförande, 0573-213 88, 070-689 82 88
  lennart@lbconsulting.se
 • Nils-Erik Thorell (S), 1:e vice ordförande
 • Robin Olsson (BA), 2:e vice ordförande
 • Lena Bryngelsson (FISK)
 • Annika Holmstrand (C)
 • Ulla Paulsson (C)
 • Jan-Erik Olsson (Opolitisk kyrkoallians i Nordmarkens pastorat)
 • Ulla-Britt Svensson (S)
 • Rune Wallmyr, kyrkoherde

Ersättare:

 • Annelie Heed (S)
 • Berit Ericsson (FISK)
 • Inge Digrell (S)
 • Bo Kylander (C)
 • Britta Olsson Sillén (C)
 • Laila Nilsson (Opolitisk kyrkoallians i Nordmarkens pastorat)
 • Maria Axelsson (FISK)