Foto: Maria Svensk / IKON

Om oss

I Nordmarkens pastorat finns åtta församlingar och nio kyrkor med ett rikt utbud av aktiviteter för olika åldrar. Här finns engagemang, idealitet och flexibilitet. I pastoratets tätorter såväl som på landsbygden flödar kreativitet, entreprenörskap och framåtanda.

Nordmarkens pastorat omger pulsådern mellan Karlstad och Oslo, vilket präglar området. Här finns positiva och tillmötesgående människor och här blomstrar kulturen i sång, musik, bild och form.

Nordmarkens pastorat bildades 2014 genom en sammanslagning. Inom pastoratet finns totalt åtta församlingar:

 • Blomskogs församling
 • Holmedal-Karlanda församling
 • Silbodals församling
 • Silleruds församling
 • Trankils församling
 • Töcksmarks församling
 • Västra Fågelviks församling
 • Östervallskogs församling

Totalt har vi nio kyrkor med tillhörande kyrkogårdar.

  Vill du veta mer? Kontakta mig gärna!

 • Annika Borg

  Annika Borg

  Nordmarkens pastorat

  Kyrkoherde

  Mer om Annika Borg

  Annika Borg är kyrkoherde i Nordmarkens pastorat.

Svenska kyrkans flagga vajar mot en blå himmel.

Förtroendevalda

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner.

Tidningen kyrknytt

Vår tidning Kyrknytt kommer ut fyra gånger per år och innehåller informaiton om kommande händelser men även tillbakablickar. Klicka här för att läsa Kyrknytt!

Två grannar samtalar över staketet med var sin kaffekopp i handen.

Jobba hos oss

I Svenska kyrkan kan man vara medarbetare på många sätt. Det finns både ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare. Tillsammans är alla bärare av kyrkans gemensamma uppdrag i världen.