Foto: Maria Svensk / IKON

Om oss

Nordmarkens pastorat är ungt, bara inne på sitt sjunde år och därför är det extra spännande då vi fortsatt är i en fas där mycket kan påverkas och formas.

Här finns åtta församlingar och nio fina kyrkor med ett rikt utbud av aktiviteter för olika åldrar och medarbetare som är engagerade och framtidsorienterade.

Här finns engagemang, idealitet och flexibilitet och i tätorter såväl som på landsbygden finns mycket av kreativitet, entreprenörskap och framåtanda.

Vi omger pulsådern mellan Karlstad och Oslo och har mycket utbyte av detta.

Folket här är positiva och tillmötesgående och här blomstrar kulturen i sång, musik, bild och form.