Uppläsningar av söndagarnas Evangelietexter och andakter.

Nittonde söndagen efter trefaldighet den 18 oktober från Holmedals kyrka. Tema: Trons kraft. Markusevangeliet 2: 1-12. Medverkande personal från Nordmarkens pastorat. Foto: Lennart Jonsson.

Klicka här

Tacksägelsedagen, söndagen den 11 oktober 2020 från Trankils kyrka.            Tema: Lovsång. Lukasevangeliet. Medverkande är personal från Nordmarkens pastorat. Ljud/bild: Lennart Jonsson.

Klicka här

 

Den helige Mikaels dag den 4 oktober från Blomskogs kyrka. Tema: Änglarna. Johannesevangeliet. Medverkande är personal från Nordmarkens pastorat. Ljud/film: Lennart Jonsson.

Klicka här

Sextonde söndagen efter trefaldighet den 27 september från Silleruds kyrka.            Tema: Döden och livet. Markusevangeliet 5: 35-43. Medverkande är personal från nordmarkens pastorat. Ljud/film: Lennart Jonsson.

Klicka här

Femtonde söndagen i trefaldighet den 20 september från Silbodals kyrka.           Tema: Ett är nödvändigt. Lukasevangeliet 10: 38-42. Medverkande är personal från Nordmarkens pastorat. Ljud/film: Lennart Jonsson.

Klicka här

Fjortonde söndagen i trefaldighet den 13 aeptember från västra Fågelviks kyrka. Tema: Enheten i Kristus. Johannesevangeliet 17:18-23. Medverkande är personal från Nordmarkens pastorat. Ljud/film: Lennart Jonsson.

Klicka här

 

Trettonde söndagen efter trefaldighet den 6 september från Östervallskogs kyrka. Tema: Medmänniskan. Evangelitext och psaltartext. Medverkande är personal från Nordmarkens pastorat. Ljud/Film: Lennart Jonsson.

Klicka här

Tolfte söndagen efter trefaldighet den 30 augusti från Karlanda kyrka. Tema: Friheten i Kristus. Markusevangeliet 2: 23-28. Medverkande är personal från Nordmarkens pastorat. Ljud/Film: Lennart Jonsson.

Klicka här.

Elfte söndagen efter trefaldighet den 23 augusti från Töcksmarks kyrka. Tema: Tro och liv. Matteusevangeliet 23: 1-12. Medverkande är personal från Nordmarkens pastorat. Ljud/film. Lennart Jonsson.

Klicka här

Tionde söndagen efter trefaldighet den 16 augusti från Holmedals kyrka. Tema: Nådens gåvor. Lukasevangeliet 9: 46-48. Medverkande: Personal från Nordmarkens pastorat. Ljud/film: Lennart Jonsson.

Klicka här

Nionde söndagen efter trefaldighet den 9 augusti från Blomskogs kyrkan. Tema: Goda förvaltare. Lukasevangeliet kap 16:1-13. Medverkande: Personal från Nordmarkens pastorat. Film: Lennart Jonsson

Klicka här

Fjärde söndagen efter trefaldighet den 5 juli från Trankils kyrka. Tema: Att inte dömma. Lukasevangeliet kap 6: 36-42. Uppläsare: Ingela Älvskog. Musik: Anna Danielsson. psalm 217 Gud för dig är allting klart. Film: Lennart Jonsson.

Klicka här

Tredje dagen efter trefaldighet, söndagen den 28 juni från Silleruds kyrka.                Tema: Förlorad och återfunnen. Lukasevangeliet kap 15: 11-32. Uppläsare Ingela Älvskog. Musik: Anna Danielsson. Film: Lennart Jonsson.

Klicka här

Midsommardagen lördagen den 20 juni. Tema: Skapelsen. Markusevangeliet 6: 30-44. Uppläsare: Ingela Älvskog. Musik: Anette Eide. Kyrlvaktmästare: Ewa Jansson.    Silbodals kyrka. Film: Lennart Jonsson.

Klicka här

Första söndagen efter Trefaldigheten söndag den 14 juni. Mattueusevangeliet kap.3. Uppläsare: Nils Anshelm. Musik: Marianne Tagesson Hansen. Töcksmarks kyrka. Film: Lennart Jonsson

Klicka här

Heliga Trefaldighets dag söndag 7 juni 2020. Johannesevangeliet kap. 11. Uppläsare Nils Anshelm. Musik: Marianne Tagesson Hansen. Västra Fågelviks kyrka. Film: Lennart Jonsson.

Klicka här

  • Pingstsöndagen 31 maj 2020. Johannesevangeliet 7: 87-89.  Uppläsare: Nils Anshelm. Musik: Marianne Tagesson Hansen. Östervallskogs kyrka.

Klicka här

  • Söndagen före pingst 24 maj 2020. Tema: Hjälparen kommer. Johannesevangeliet 16: 12-15. Uppläsare: Rune Wallmyr. Musik: Kerstin Wallmyr. Kyrkvaktmästare: Jan Bäckman. Från Holmedals kyrka. Film: Lennart Jonsson.

Klicka här

  • Bönsöndag. 17 maj 2020. Tema: Bönen. Matteusevangeliet 6:5-8. Uppläsare: Rune Wallmyr. Musik: Kerstin Wallmyr. Kyrkvaktmästare: Ingmar Thorängen. Film: Lennart Jonsson. Karlanda kyrka  

  • Klicka här

  • Söndag 5 i påsktid. 10 maj 2020. Tema: Att växa i tro. Johannesevangeliet 17:9-17 Uppläsare; Ingela Älvskog. Musik: Anette Eide.  Kyrkvaktmästare: Johan Olsson.    Film: Lennart Jonsson.

Klicka här.

  • Söndag 4 i påsktid. 3 maj 2020. Tema: Vägen till livet. Johannesevangeliet 13:31-35. Uppläsare. Ingela Älvskog.  Musik: Anette Eide. Kyrkvaktmästare: Susanne Renström. Film: Lennart Jonsson.

Klicka här.

  • Söndag 3 i påsktid. 26 april. Tema: Den gode herden. Johannesevangeliet 10: 22-30 Uppläsare: Ingela Älvskog. Musik: Anette Eide.  Film: Lennart Jonsson 

   Klicka här       

  • Söndag 2 i påsktiden. Tema: Påskens vittnen-Johannesevangeliet 20:24-31 Uppläsare: Ulla Hagelin.  Musik: Anette Eide.  Film. Ulrica Andersson

  • Andakt i påsktider från Holmedals kyrka 2020.

Klicka här.

  • Helgmålsbön inför palmsöndagen från Töcksmarks kyrka 2020.

klicka här.