Foto: Alex & Martin /IKON

Integration

Integrationsarbetet är viktigt för oss inom Nordmarens pastorat. Vi anordnar bl.a. språkcafé, träffar med samhällsinformation, klädinsamling, barnverksamhet och erbjuder tolkning.

Vi på Nordmarkens pastorat arbetar med integrationsfrågor i Årjängs kommun.

Onsdagar anordnas ett språkcafé i Silbodals församling kl. 17:00-19:00 med olika tema där alla är välkomna för att dela med sig av sitt språk och sina erfarenheter. Vi arrangerar träffar med samhällsinformation t.ex. vatteninformation, isvett, hur man hittar i en matvarubutik m.m. Vi erbjuder också barngrupper och kör samt tid för drop in besök.

En gång om året har en internationell lunch anordnats i Silbodals församlingshem med mat från hela världen.

Tider för språkcafé
 Onsdagar kl. 17-19, Silbodals församlingshem  

Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans internationella arbete.