Meny

Integration

Integrationsarbetet är viktigt för oss inom Nordmarens pastorat. Vi anordnar bl.a. språkcafé, träffar med samhällsinformation, klädinsamling, barnverksamhet och erbjuder tolkning.

Vi på Nordmarkens pastorat arbetar med integrationsfrågor i Årjängs kommun.

Onsdagar anordnas ett språkcafé i Silbodals församling kl. 17:00-19:00 med olika tema där alla är välkomna för att dela med sig av sitt språk och sina erfarenheter. Vi arrangerar träffar med samhällsinformation t.ex. vatteninformation, isvett, hur man hittar i en matvarubutik m.m. Vi erbjuder också barngrupper och kör samt tid för drop in besök.

En gång om året har en internationell lunch anordnats i Silbodals församlingshem med mat från hela världen.

Tider för språkcafé
 Onsdagar kl. 17-19, Silbodals församlingshem  

Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans internationella arbete.

Jaklin Kasto

Jaklin Kasto

Nordmarkens pastorat

Diakoniassistent

Mer om Jaklin Kasto

Jaklin arbetar som diakoniassistent med internationell inriktning inom Nordmarkens pastorat.