Foto: Magnus Aronson /IKON

Diakoni - hjälp och stöd

Till en diakon kan man vända sig för att få hjälp och stöd i livets alla skeden och samtala om livets alla frågor och funderingar. Inga frågor är för små, eller för obetydliga. Vi vill finnas där för dig just när du behöver det.

Om diakonalt arbete

Det är diakonen som leder församlingens diakonala arbete. Vi som arbetar inom pastoratets diakonala enhet har tystnadsplikt. Kontakta oss gärna för information om vilka grupper vi har just på din ort. Du är också välkommen att boka tid för enskilda samtal, själavård och/eller sjuk- och hembesök.

Syföreningar inom pastoratet

Runt om i våra församlingar finns flera syföreningar och arbetskretsar med flitiga människor som handarbetar på olika sätt. Det ordnas basarer och försäljningar där intäkterna går till olika välgörande ändamål. Medlemmarna träffas regelbundet där det förutom att handarbeta, dricker kaffe, pratar och umgås under trevliga former. Bussresor till intressanta resmål anordnas också.

Alla är välkomna med i gemenskapen!

 

Kontaktpersoner:

Silbodals arbetskrets - Barbro Östeby Nilsson 0573-105 95

Silleruds syförening - Kerstin Klumpp 0573-430 64

Holmedals arbetskrets - Anita Andersson 0573-20228

Blomskogs syförening - Irma Brask 0573-330 55

Östervallskogs syförening - Lena Moen 0573-60069

Västra Fågelviks syförening - Berit Ericsson 0573-220 90, 070 342 87 48

Här är vi som arbetar med diakoni inom pastoratet