Töcksmarks församling

Töcksmarks kyrka

Töcksmarks kyrka, en korskyrka uppförd i liggtimmer, stod färdig 1819  efter att ha rivits ner och återuppbyggts på samma plats p.g.a. dålig grund. Den nuvarande kyrkan föregicks av en möjligen delvis medeltida träkyrka på samma plats. Den nya kyrkan uppfördes som en korskyrka med tresidigt avslutat korparti och torn i väster. Kyrkan är byggd i timmer delvis hämtat från den gamla kyrkan. En sakristia tillbyggdes på 1880-talet i vinkeln mellan norra och östra korsarmen. Kyrkans  exteriör är tämligen välbevarad.

Vid en restaurering på 1920-talet ledd av arkitekten Bror Almquist framtogs dekorativa och figurativa målningar från byggnadstiden i valven kring fönsteröppningarna. Altaruppsatsen är ursprungligen ett barockarbete från 1730-talet. Dess nedersta del är kompletterad 1819 av bonden Olof Persson i Kyrkobyn, Östervallskog. Han har också snidat de två basunblåsande änglafigurerna, samt den stora träljuskronan i kyrkan mitt (daterad 1801). Predikstolen är från 1859.

Kyrkans dopfunt av täljsten är av en ovanlig typ. Den har uttömningshål i mitten och cuppan är fyrkantig med rundade hörn och har fyra ben. Liknande funtar finns i Norge, men modellen är ursprungligen engelsk. Dopfunten är daterad till 1100-talets mitt och är en av de äldsta i Värmland. Töcksmarks Kyrka  restaurerades 1978- 1982 (Jerk Alton). Taket (Skiffer från Glava  fr. 1851) tvättades och lades om. Nytt undertak och nockplåt och ränndalar i koppar monterdes. Total invändig  genomgång, målning och modernisering av elsystemet samt installation av ljud och ljusanläggning. Handikappingång och handikapp-WC byggdes in i den nya sakristian. Kyrkan återinvigdes av Biskop Sven Ingebrand i augusti 1982.  

Töcksmarks kyrkogård

Liksom på andra håll i landskapet var kyrkogården ännu under 1700-talet inhägnad av en balk av liggande stockar, för vilken de olika hemmanen hade ansvar för var sin del. 1779 omtalas en kyrkomur av sten. Kyrkogården har vid flera tillfällen utökats, t. ex. 1809 och 1848. Norrut utvidgades kyrkogården 1871 och åt väster 1914 och 1934. Den senaste stora utvidgningen gjordes 1966 efter ritningar av trädgårdsarkitekten Edvard Jacobson. Ett gravkapell ritat av arkitekt Tor Andersson, Årjäng, invigdes 1949 och är dekorerat med en målning med uppståndelsen som motiv av Paul Piltz. I samband med dess byggnad flyttades de gamla kyrkstallarna norrut. Liksom andra värmländska kyrkogårdar prydes också Töcksmarks av dekorativa järnkors av olika slag. Ett av de äldsta korsen bär årtalet 1707.

Klicka här för att komma till Töcksmarks församlingsråd