Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Nordmarkens pastorat Besöksadress: Storgatan 8, Församlingshemmet, 67231 Årjäng Postadress: Box 106, 67223 Årjäng Telefon:+46(573)13600 E-post till Nordmarkens pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Askgravlund

Askgravlunden är en utveckling av minneslunden. Den är av kollektiv karaktär och utan upplåtelse av gravrätt. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för all vård och plantering inom askgravlunden. Anhöriga får utsmycka med snittblommor i anvisade vaser eller ljus i lykta på anvisad plats. Här finns ingen enskild gravanordning men en namnplatta sätts upp på ett gemensamt monument. Namnplattan bekostas av de anhöriga. Plats ges till maka/make i samma askgravlund men inte bredvid varandra. Askans läge får inte markeras. Till skillnad från minneslund så har man i en askgravlund möjlighet att som anhörig närvara vid nedsättningen av askan. Nedsättningen sker endast då marken är tjälfri.

 

Askgravlund finns på följande kyrkogårdar:

Silbodal
Kostnaden för namnplattan är 2 260 kr.