Bevarandeplan

År 2017 togs en bevarandeplan fram för kyrkogårdarna i Nordmarkens pastorat. I bevarandeplanen finns ett antal gravvårdar utvalda som bevarandevärda.

Klicka här för att läsa inledningen.