Carolina Fröberg tjänstgör i Bryssel

Nyhet Publicerad

I helgen som kommer sker Svenska kyrkans årliga utsändning av medarbetare för tjänstgöring i Svenska kyrkan i utlandet. På lördag 19/8 2017 är det sändningsgudstjänst klockan 16 i Uppsala domkyrka för de sammanlagt 27 nya personer som ska träda i tjänst runt hela jorden. Kyrkomusikern Carolina Fröberg är Linköpings stifts representant, och hon är redan på plats i Svenska kyrkan i Bryssel, Belgien.

- Den 1 januari  i år började jag arbeta som kyrkomusiker i Svenska kyrkan i Bryssel, efter att ha jobbat som kantor i Borensbergs pastorat i tio år och även förbundsdirigent i Linköpings stifts kyrkosångsförbund under ett antal år, berättar Carolina Fröberg.

- I Bryssel är jag körledare för Svenska kören, en avancerad fyrstämmig vuxenkör, och en stor barnkör som bland annat framför musikalen Luthers ungar i höst. Jag spelar på gudstjänster, förrättningar, sångstunder och leder projekt med Alla kan sjunga-kör och ungdomskör samt ordnar musikgudstjänster och fixar med kyrkans hemsida. Ibland hjälper jag till i kök och café. Ett omväxlande, intensivt och roligt jobb, där det viktigaste egentligen är att alla som kommer i kontakt med kyrkan i Bryssel ska känna sig välkomna och väl bemötta.

- Svenska kyrkan i utlandet har som motto: " I varje möte sker något gudomligt". Jag och min man Stefan, som jobbar som lärare på Skandinaviska skolan i Bryssel, bor i kyrkan på tredje våningen. Vi trivs jättebra i Bryssel och med våra arbetsuppgifter, där vi har förmånen att träffa många underbara människor och chansen att utforska ett för oss ganska okänt men intressant land.

Utlandsförsamlingarna arbetar på samma sätt som en församling i Sverige. Gudstjänsten står i centrum och omsorgen om medmänniskan är en viktig del i arbetet. Personal och frivilliga besöker svenskar på sjukhus, ombord på båtar och i fängelser.

I utlandet möter Svenska kyrkan många olika grupper av människor: au-pairer, backpackers, studenter, affärsmän och många som är bosatta utomlands. Svenska kyrkan i utlandet har också en viktig uppgift att fylla genom sin speciella kompetens att hjälpa drabbade och anhöriga, vid olyckor och katastrofer som berör svenskar utomlands.

FAKTA

•                          Svenska kyrkan finns på 42 platser i 24 länder världen över

•                          På ytterligare ett 80-tal platser firar man regelbundet gudstjänst

•                          Svenska kyrkan i utlandet har ungefär 70 utsända medarbetare samt 70 stycken lokalanställd personal

•                          Under ett år tar Svenska kyrkans utlandsförsamlingar emot cirka 750 000 besökare

 

För mer information:

Carolina Fröberg, kyrkomusiker

Svenska kyrkan i Bryssel

+32 473 23 21 13

 

 

Max Wahlund

PRESSEKRETERARE/KOMMUNIKATÖR

E-POST: max.wahlund@svenskakyrkan.se

TELEFON: 013-24 26 18

SMS: 0727-48 60 83

 

SVENSKA KYRKAN
Linköpings stift
POSTADRESS: Box 1367, 581 13 Linköping
BESÖKSADRESS: Ågatan 65
TELEFON: 013-24 26 00 www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift

Carolina Fröberg. Foto: Carolina Fröberg