”Stadsmission” i Luleå centrum

Nyhet Publicerad

Pressmeddelande 2017-02-09

Svenska kyrkan i Luleå – Nederluleå församling och Luleå domkyrkoförsamling – vill förstärka det diakonal-sociala arbetet i Luleå genom att starta och satsa på en kyrklig närvaro i centrum. Arbetsnamnet initialt är stadsmission.

Kyrkoråden i de båda församlingarna har beslutat att lämna det nuvarande åtagandet i RIA i Luleå.
– Vi vill satsa helhjärtat på kyrkans diakoni i centrum. Vi vill ha verksamhet med tydligare kristen profil, verksamhet där vi med adekvat kompetens kan möta människor med drogproblematik och psykisk ohälsa. Vi vill ha en centralare plats som underlättar för besök och möjliggör för professionella och ideella krafter att bidra i verksamheten. Vi vill också skapa en starkare organisation som möjliggör ökade insatser både personellt och ekonomiskt, säger Richard Marklund, kyrkoherde i Nederluleå församling.  

Kyrkoråden strävar efter att en ny verksamhet ska stå klar vid årsskiftet 2017-2018.
– Det handlar om dagverksamhet. Frågan om natthärbärge är socialförvaltningens ansvar. Både jag och domprost Charlott Rehnman känner starkt för att öka kyrkans diakonal-sociala närvaro i centrum, avslutar Richard Marklund.

Kontakt: Richard Marklund, 0920-27 70 02, 070-190 16 64.