Petrigården
Foto: Eva Bergman

Församlingsexpeditionen

Välkommen till församlingsexpeditionen i Gammelstad! Vi hjälper dig med frågor som rör bokningar av dop och vigslar, kyrkobokföring, kyrkstugor, minnestelegram med mera.

Församlingsexpeditionen

Våra ordinarie öppettider:

Måndag-torsdag kl. 9-12, 13-14. Fredag kl. 9-12

Avvikande öppettider:
Onsdag 5 juni STÄNGT

24/6-9/8 öppettider:

Måndag-fredag 9-12

 

Telefon vx: 0920-27 70 00
nederlulea.forsamling@svenskakyrkan.se
Postadress: Box 42, 954 21 Gammelstad
Besöksadress: Församlingsvägen 12, 954 33 Gammelstad  

Kyrkobokföring

På församlingsexpeditionen sköts församlingens kyrkbokföring det vill säga registrering av kyrklig handling; dop, konfirmation, vigsel, välsignelse samt medlemskap i Svenska kyrkan.
Här kan du hämta din inträdesansökan för att bli medlem.

Nederluleå församlings kyrkoböcker finns hos Landsarkivet i Härnösand dit du kan vända dig för uppgifter som gäller släktforskning till exempel.
Mer information hittar du på statens arkivs hemsida www.statensarkiv.se.

Bokningar 

Vi tar emot bokning av dop, vigsel och välsignelse i Nederluleå församlings kyrkor. 
Läs mer under menyknapparna ”Dop för alla åldrar” samt "Vigsel och välsignelse".

Telegram

Vi hjälper dig även med minnestelegram i samband med begravning och lyckönskningstelegram till jubilarer eller vigselpar samt gåvor till Act Svenska kyrkan, SKUT (Svenska kyrkan i utlandet) Nederluleå församlings Diakonikassa eller Nederluleå församlings barn– och ungdomskassa.

Begravning

När det gäller ärenden som gäller Nederluleå kyrkogård och begravnings-verksamhet vänder du dig direkt till kyrkogårdsexpeditionen, tel. 0920-27 70 10.
Du kan läsa mer under menyknapparna ”Begravning” och ”Kyrkogården”.

Kyrkstugor

Vi handlägger även ärenden som gäller kyrkstugor i Nederluleå församling; ägarbyte och kyrkstugägarregistret med adresser och kontaktpersoner.

Uthyrning

Uthyrning och bokning av Petrigårdens lokaler, Sockenstugan och församlingens egna kyrkstugor samt lokaler i stadsdelskyrkorna sköts av expeditionen.

Personbevis

Behöver du personbevis vänder du dig till skatteverket www.skatteverket.se

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen (FIN) är en beskrivning av församlingens identitet och dess långsiktiga vision.

Albertus Pictors kalkmålning som föreställer änglar rengörs i Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala.

Kyrkoavgiften skapar möjligheter

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Den finansierar den lokala församlingens verksamheter.

Bebis leker med bubblor på aktivitet i kyrkan för föräldrar och barn.

Medlemskap

I Svenska kyrkan finns det plats för dig som tror – eller tvivlar. För dig som längtar efter rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör, som värnar våra kyrkobyggnader och kulturarvet och för dig som vill ha gemenskap.