Petrigården
Foto: Eva Bergman

Församlingsexpeditionen

Välkommen till församlingsexpeditionen i Gammelstad! Vi hjälper dig med frågor som rör bokningar av dop och vigslar, kyrkobokföring, kyrkstugor, minnestelegram med mera.

FörsamlingsExpeditionen

Våra ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag kl. 10-12, 13-15, fredag kl. 10-12.

Dessa dagar håller vi stängt:
Onsdag 29/9 hela dagen
Tisdag 19/10 Stängt kl.10-12
Onsdag 27/10 hela dagen
Fredag 5/11 hela dagen
Onsdag 1/12 hela dagen
Onsdag 15/12 hela dagen

Telefon vx: 0920-27 70 00
E-post till Nederluleå församling
Postadress: Box 42, 954 21 Gammelstad
Besöksadress: Församlingsvägen 12, 954 33 Gammelstad  

Kyrkobokföring

På församlingsexpeditionen sköts församlingens kyrkbokföring det vill säga registrering av kyrklig handling; dop, konfirmation, vigsel, välsignelse samt medlemskap i Svenska kyrkan. Här kan du hämta din inträdesansökan för att bli medlem.

Nederluleå församlings kyrkoböcker finns hos Landsarkivet i Härnösand dit du kan vända dig för uppgifter som gäller släktforskning t ex. Mer information hittar du på statens arkivs hemsida www.statensarkiv.se.

Bokningar 

Vi tar emot bokning av dop, vigsel och välsignelse i Nederluleå församlings kyrkor. Läs mer under menyknapparna ”Dop för alla åldrar” samt "Vigsel och välsignelse".

Telegram

Vi hjälper dig även med minnestelegram i samband med begravning och lyckönskningstelegram till jubilarer eller brudpar samt gåvor till Act Svenska kyrkan, SKUT (Svenska kyrkan i utlandet) Nederluleå församlings Diakonikassa eller Nederluleå församlings barn– och ungdomskassa.

Begravning

När det gäller ärenden som gäller Gammelstads kyrkogård och begravningsverksamhet vänder du dig direkt till kyrkogårdsexpeditionen, tel. 0920-27 70 10. Du kan läsa mer under menyknapparna ”Begravning” och ”Kyrkogården”.

Kyrkstugor

Vi handlägger även ärenden som gäller kyrkstugor i Nederluleå församling; ägarbyte och kyrkstugägarregistret med adresser och kontaktpersoner.

Uthyrning

Uthyrning och bokning av Petrigårdens lokaler, Sockenstugan och församlingens egna kyrkstugor samt lokaler i stadsdelskyrkorna sköts av expeditionen.

Personbevis

Behöver du personbevis vänder du dig till skatteverket www.skatteverket.se