Foto: Emma Berkman

Gudstjänster och program

Här hittar du aktuella gudstjänster och program för den närmaste tiden. Se även kalendern för information om vad som händer månad för månad i församlingen.

Möjlighet att swisha din kollekt

Det finns fler sätt att dela med sig på än att lägga pengar i kollekthåven. I nuläget med begränsade besök i kyrkan, p g a smittspridning, har du möjlighet att bidra till kyrkans verksamhet ändå. 
När du vill kan du swisha din kollekt till 123 099 72 70. 

 

Kollektändamål för april 2021

  2  april  Kristna fredsrörelsen
  4  april  Luleå stifts vänstiftsarbete
  5  april  Act Svenska kyrkan
11  april  Nederluleå församlings Diakonikassa
18  april  Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS
25  april  Nederluleå församlings Barn- och ungdomskassa

Fredag 16 april-torsdag 22 april

Observera att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket innebär att från och med 24 november 2020 får max 8 personer vistas samtidigt i våra kyrkor och lokaler.

 

bergnäskyrkan

Ti kl. 13-14 öppen kyrka.
To kl. 13-14 öppen kyrka.

Porsökyrkan

Sö kl. 17-18 Öppen kyrka.
Ti kl. 11-13 Öppen kyrka.
To kl. 17-18 Öppen kyrka.

stadsökyrkan

Ti kl.17-19 Öppen kyrka.
To kl. 9-11 öppen kyrka.

Sörbyakyrkan

Sö kl. 11-12 Digital gudstjänst. Magnus Lindh, Nina Walloschke. Sång av Kurt Pedersen. Man kan inte delta på plats i kyrkan men däremot via digitala sändningar från Facebook och webbplatsen.
Ti kl.13-15 Öppen kyrka.
To kl. 12.30 Gång till hälsa.

Smedsbyns missionshus

Sö kl. 14 Utomhusgudstjänst vid badplatsen intill Persöfjärdens strand, avfart ca 300 m innan missionshuset. Stina Öqvist diakon, Lennart Johansson musiker.

 

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.