Foto: Emma Berkman

Gudstjänster och program

Här hittar du aktuella gudstjänster och program för den närmaste tiden. Se även kalendern för information om vad som händer månad för månad i församlingen.

Möjlighet att swisha din kollekt

Det finns fler sätt att dela med sig på än att lägga pengar i kollekthåven. I nuläget med begränsade besök i kyrkan, p g a smittspridning, har du möjlighet att bidra till kyrkans verksamhet ändå. 
När du vill kan du swisha din kollekt till 123 099 72 70. 

Kollektändamål för januari 2021

   1 januari  Nederluleå församlings diakonikassa
   3 januari  Nederluleå församlings barn- och ungdomskassa
   6 januari  Act Svenska kyrkan (slut julkampanj)
10 januari   Luleå stifts ungdoms- och lägergårdar
                    enligt domkapitlets fördelning
17 januari  Svenska Bibelsällskapet
24 januari  Nederluleå församlings diakonikassa
31 januari  Svenska Kyrkans Unga

Fredag 22 januari- torsdag 28 januari

Observera att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket innebär att från och med 24 november 2020 får max 8 personer vistas samtidigt i våra kyrkor och lokaler.

Nederluleå kyrka

Lö kl.12-15 Öppen kyrka.INSTÄLLT
Sö kl.12–15 Öppen kyrka.
On kl.18-19 Öppen kyrka.

bergnäskyrkan

Ti kl. 13-14 Öppen kyrka.
To kl. 13-14 Öppen kyrka.

Porsökyrkan

Sö kl.17-18 Öppen kyrka.
Ti kl.11-13 Öppen kyrka
To kl.17-19 Öppen kyrka

stadsökyrkan

Ti kl.17-19 Öppen kyrka.
To kl.9-11 Öppen kyrka

Sörbyakyrkan

Sö kl.11 Digital gudstjänst. Magnus Lindh, Nina Walloschke. Man kan inte delta på plats i kyrkan men däremot via digitala sändningar från Facebook och webbplatsen.
Ti kl.13-15 Öppen kyrka.
To kl.12.30 Gång till hälsa.

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.