Kyrkofullmäktige i Nederluleå församling 2022-2025

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och beslutar bland annat om församlingens mål och riktlinjer.

Kyrkofullmäktige i Nederluleå församling 2022-2025

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och väljs en gång vart fjärde år i kyrkovalet. Ledamöterna väljer kyrkoråd och beslutar till exempel om budget, kyrkoavgift, mål och riktlinjer.  

Kyrkofullmäktige i Nederluleå församling består av 25 ledamöter.
Kontaktuppgifter till kyrkofullmäktiges ordförande Celina Falk och 
kyrkofullmäktiges vice ordförande Urban Wikström finns längst ned på sidan. 

Kyrkofullmäktiges sammanträden 2023

Torsdag 11 maj kl. 18
Torsdag 9 november kl 18

Protokoll

Här kan du läsa protokoll från kyrkorådets och kyrkofullmäktiges sammanträden.