Foto: Gustaf Hellsing IKON

Grundskötselavgift

Grundskötselavgift ingår inte i det gravskötselavtal som du kanske har sedan tidigare. Grundskötselavgiften ska inte förväxlas med det gravskötselavtal (plantering och vattning) som du kanske har sen tidigare. 

Du som av någon anledning inte själv kan eller vill sköta om och vårda din gravvård, erbjuds att få gräset runt grav- och kantsten klippt/trimmat. Årsavgiften är 200 kr/år. (revidiering sker årligen)

Om du väljer att inte anta erbjudandet måste du själv sköta om klippningen som vi tidigare tagit ansvar för. Det åligger dig som gravrättsinnehavare att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Det innebär att gräset inte får bli längre än 10–15 cm ovanför ramen runt gravstenen.

Du kan göra din beställning genom att klicka på länken nedan (Beställning grundskötselavgift) och fylla i dina uppgifter. Din faktura kommer efter att beställningen bekräftats. Om ni är flera gravrättsinnehavare som delar på ansvaret, meddela oss vem vi ska skicka fakturan till.

 

Vi på Nederluleå kyrkogårdsexpedition, Gammelstad besvarar dina frågor på
tel. 0920-27 70 10.

Telefontid vardagar kl. 9–11, 12–15

E-post Kyrkogårdsexpeditionen

Besöksadress Hedenslundsvägen 19, Gammelstad

grundskötselavgift

Varför avgiftsbeläggs denna tjänst?

Eftersom det i samband med relationsändringen kyrka-stat år 2000, råder nya ekonomiska förhållanden, är det sedan dess krav på att grundskötselavgiften ekonomiskt ska bära sina kostnader. Det innebär att församling/samfällighet ska se till att skötsel på gravvård inte belastar begravningsavgiften.

 

Huvudmannen ska enligt 2 kap 12 § begravningslagen (1990:1144) hålla begravningsplatsen i ordnat och värdigt skick och den helgd som tillkommer de dödas vilorum ska alltid iakttas.

Det åligger gravrättsinnehavaren enligt 7 kap 3§ begravningslagen att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Om skötseln av gravplatsen uteblir och vanvård uppstår riskerar du att förlora din rätt till gravplatsen.

 

Grundskötselavgift på kyrkogården i Gammelstad, Nederluleå församling. 

Kykogårdsförvaltningen i Nederluleå församling införde 1 januari 2018 en grundskötselsavgift. Enligt lag ska förvaltningen se till att skötsel av gravvårdar inte belastar begravningsavgiften. Därför är vi skyldiga att avgiftsbelägga tjänsten som innefattar klippning/trimning runt gravstenar.