Foto: Gustaf Hellsing IKON

Grundskötselavtal

Grundskötselavtalet ska inte förväxlas med det gravskötselavtal (plantering och vattning) som du kanske har sen tidigare. 

Du som av någon anledning inte själv kan eller vill sköta om och vårda din gravvård, erbjuds att få gräset runt grav- och kantsten klippt/trimmat. Årsavgiften är 200 kr/år. (revidering sker årligen)

Om du väljer att inte anta erbjudandet måste du själv sköta om klippning. Det åligger dig som gravrättsinnehavare att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Det innebär att gräset inte får bli längre än 10–15 cm ovanför ramen runt gravstenen.

Du kan göra din beställning genom att klicka på länken nedan (Beställning grundskötselavtal) och fylla i dina uppgifter. Din faktura skickas ut när beställningen bekräftats. 

Här beställer du tjänsten Grundskötsel, mot en avgift på 200 kr/år. Fyll i formuläret och skicka in det. Observera att detta är ett erbjudande som du kan tacka nej till om du inte är intresserad, utan själv vill sköta klippning/trimning.

Kyrkogårdsexpeditionen på Hedenlundsvägen 19

Öppettider och kontakt

Kyrkogårdsexpeditionen är öppen måndag-fredag kl. 9–11 och 12–14.
Tel: 0920-27 70 10
E-post: nederlulea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se
Post- och besöksadress: Hedenslundsvägen 19, 954 33 Gammelstad.