Foto: Magnus Aronson/IKON

Kollekt på flera sätt

Kontanter, kort, Swish... du kan ge kollekt på olika sätt.

Genom att ge kollekt bidrar du till en rättvisare värld, långt borta men också här hemma. Ibland går kollekten till katastrofbistånd till människor i omedelbar nöd, andra gånger till lokala behov. Tack för din gåva!   

Det finns fler sätt att dela med sig på än att lägga pengar i kollekthåven. I kyrkan kan du även ge kollekt med ditt kontokort. När du vill kan du dessutom swisha din kollekt till 123 099 72 70. 

Kollekt till EFS Stadsön swishar du till 123 590 35 05.

Kollektändamål för april 2021

   2  april  Kristna fredsrörelsen
   4  april  Luleå stifts vänstiftsarbete
   5  april  Act Svenska kyrkan
11  april  Nederluleå församlings Diakonikassa
18  april  Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS
25  april  Nederluleå församlings Barn- och ungdomskassa