Foto: Magnus Aronson/Ikon

Protokoll

Här kan du läsa protokoll från kyrkorådets och kyrkofullmäktiges sammanträden.

Protokoll från kyrkorådet och kyrkofullmäktige

Protokollen publiceras här först när de är justerade samt signerade. Det är kopior utan underskrifter. Tidigare samt underskrivna protokoll från kyrkorådets och kyrkofullmäktiges sammanträden finns på församlingsexpeditionen, Församlingsvägen 12, Gammelstad.