Foto: Helena Goldon/Ikon

Internationellt arbete

Har du ett hjärta som klappar både för människor helt nära och för människor långt borta så är du välkommen med i Nederluleå församlings internationella grupp.

Integration

Sverige är mångkulturellt. Kunskap ger klokskap men vi behöver också mötesplatser för och med människor från olika länder och kulturer så att vi kan lära känna och lära oss av varandra. Att få öva sig i det nya språket och knyta kontakter är grunden för att integreras i vårt svenska samhälle. Mångkulturell mötesplats i Bergnäskyrkan är exempel på ett sådant forum.

Vänförsamling Kotobe

Kotobe är ett område i Etiopiens huvudstad Addis Abeba. Kotobe är också namnet på den församling som invigde sin kyrka samtidigt som Sörbyakyrkan i Antnäs invigdes 1995. I Sörbyakyrkan hänger ett etiopiskt kors gjort av nedsmälta patronhylsor och i Kotobe lyser handstöpta ljus med stearin från våra altarljusstumpar.

Den evangelisk-lutherska systerkyrkan i Etiopien, Mekane Yesus, växer så att det knakar. Kyrkan vill möta hela människan med hennes behov såväl till kropp, själ och ande. Församlingen i Kotobe har få anställda, men medlemmarna är desto mer engagerade i att gå ut till olika områden i och utanför staden med evangelium i ord, ton och med projekt för bland annat rent vatten, hälsovård, läs- och skrivkunnighet.

Vänförsamlingsavtalet talar om böneutbyte i gudstjänster, utbyte av information, predikningar och personliga besök. Vi har vänner i världen – vilken möjlighet!

Insamling och Fairtrade

Dagligen blir vi påminda om de stora behov som finns runt om i vår värld. Genom olika kampanjer under året påminns vi om att vi kan ge av vårt överflöd för att avhjälpa andras nöd.

Ett klokt sätt att ge regelbundet är att är att bli månadsgivare via autogiro. Som månadsgivare tar du ställning för människor som lever i utsatthet varje månad. Genom din månadsgåva ger du människor möjlighet att själva skapa sig en bättre framtid. Läs mer: Bli månadsgivare

I våra kyrkor kan du handla klokt genom att köpa Fairtradevaror. När du väljer Fairtrade bidrar du till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Läs mer: Hållbarhet 

Act Svenska kyrkan 

Act Svenska kyrkan kämpar för varje människas rätt till ett värdigt liv. Tillsammans gör vi arbetet möjligt.
Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men tyvärr ser verkligheten inte ut så. Just nu är 135 miljoner människor i akut behov av humanitärt stöd. Bakom varje siffra finns en människa.​

Act Svenska kyrkan är tro genom handling. Vi arbetar långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor. Och bärs av visionen om en växande folkrörelse. I Sverige finns vi med tusentals engagerade runt om i församlingar och stift. Globalt har vi ett antal utsända medarbetare och samarbeten med lokala kyrkor och gräsrotsrörelser. 

Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandet finns för dig som är turist, utbytesstudent, au-pair, arbetar utomlands eller av någon annan anledning bor i ett annat land. Du är välkommen att komma för att fika och prata svenska, samtala med en präst eller en diakon, tända ett ljus för någon du saknar, fira gudstjänst och vara med i Svenska kyrkans verksamhet.

Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS 

Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS, är en missionsrörelse inom Svenska kyrkan som har lång tradition av internationellt arbete. För en stabil grund behövs utbildning inom teologi, ledarskap, hälso- och sjukvård. Ökad kunskap och utbildning leder till bättre förutsättningar att själva forma sina liv och ta vara på de resurser de har.

I arbetet är det viktigt att tänka på människan som en helhet. Hälso- och sjukvård, utbildning, barn och kvinnors rättigheter, utvecklingsarbete, miljö- och demokratifrågor är ett uttryck för Guds kärlek till hela människan - ande, själ och kropp. Arbetet bedrivs på många sätt genom samarbeten med andra organisationer och utsända medarbetare. 
EFS projekt 

Kvinnlig präst på strand med barn i bakgrunden.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandet finns för dig som är turist, utbytesstudent, au-pair, arbetar utomlands eller av någon annan anledning vistas i ett annat land. Att få möjlighet att umgås och göra aktiviteter på svenska betyder mycket för många.

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem