Rutiner vid borgerliga förrättningar i Stillhetens kapell

Detta erbjuds vid borgerliga förrättningar eller ceremoni i annan ordning där den avlidne inte är medlem i Svenska kyrkan:

Vaktmästare ansvarar för att: 

  • Låsa upp huvudentrén 
  • Kontrollera att lokalen är i gott skick 
  • Tända belysning 
  • Ta fram kista eller urna i rätt position 
  • Klä kista med bårtäcke där det beställts så 
  • Slå på ljudanläggning och ta fram en mikrofon, hörslingan påslagen 
  • CD-spelare   

Vad som inte erbjuds är:

  • Orgeln och klockringning ingår inte i begravningsavgiften och kan inte användas 
  • Vaktmästare kommer inte att finnas tillgänglig under själva ceremonin

Om du önskar mer information, kontakta kyrkogårdschef Åsa Sahba eller kyrkogårdsexpeditionen, 0920-27 70 10.