Meny

Par- och familjesamtal

Det kan finnas många skäl till att vilja tala med någon i lugn och ro. Vi erbjuder par- och familjesamtal till alla som har problem i sina nära relationer.

Vi har tystnadsplikt och för inga journaler, så den som vill kan vara helt anonym. Samtalen är kostnadsfria. Välkommen att ta kontakt med oss.

Ulrika Enström, diakon, 0920-27 70 83
Birgitta F Jonson, diakon, 0920-27 70 33
Sonja Lundberg, pedagog, 0920-27 70 85
Marianne Marklund, diakon, 0920-27 70 63
Stina Öqvist, diakon, 0920-27 70 53