Foto: Kristin Lidell/Ikon

Par- och familjesamtal

Det kan finnas många skäl till att vilja tala med någon i lugn och ro. Vi erbjuder par- och familjesamtal till alla som har problem i sina nära relationer.

Vi har tystnadsplikt och för inga journaler, så den som vill kan vara helt anonym. Samtalen är kostnadsfria. Välkommen att ta kontakt med oss.