Kyrkor, kapell och lokaler

Välkommen till Nederluleå församlings kyrkor och kapell. Den äldsta kyrkan är Nederluleå kyrka i Gammelstad som invigdes 1492. Den yngsta är Sörbyakyrkan i Antnäs som invigdes 1995.

Nederluleå församling består av landsbygd men också stadsdelar som omger Luleå centrum. I församlingen ligger bland annat länssjukhuset Sunderby sjukhus, Luleå tekniska universitet, Kallax Airport och Facebook serverhallar. Av de cirka 30 000 invånarna är cirka 19 900  medlemmar i Svenska kyrkan. 

Huvudkyrkan, Nederluleå kyrka i Gammelstad, är med den omgivande kyrkstaden inskriven på Unescos världsarvslista. Församlingens 50 anställda arbetar i fem stadsdelskyrkor samt sjukhuskyrkan och Universitetskyrkan Luleå.
Församlingsexpedition och kyrkogårdsexpedition finns i Gammelstad. 
Församlingen har ett nära samarbete med EFS och bedriver ekumeniskt arbete med andra församlingar i Luleå-området.

Nederluleå kyrka

Nederluleå kyrka är Norrlands största medeltida kyrka och finns mitt i världsarvet Gammelstads kyrkstad.

Stadsökyrkan

Stadsökyrkan i Gammelstad ligger mellan hyreshusen på Gränderna och villaområdet längst norrut på Stadsön. Man ser kyrkan från Mariebergsvägen.

Porsökyrkan

Porsökyrkan ligger i Porsö centrum och är samtida med centrum- och bostadsbebyggelsen. Kyrkan invigdes den 5 september 1976 och arkitekt är Stefan Alenius.

Bergnäskyrkan

Bergnäskyrkan ligger mitt på Trolleberg i stadsdelen Bergnäset i Luleå.

Sörbyakyrkan

Sörbyakyrkan är en samarbetskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan.

Sjukhuskyrkan

Här finns präster och diakoner med erfarenhet av samtal, själavård i tider av sjukdom, ensamhet och olika kriser. Sjukhuskyrkan arbetar i första hand inom den slutna vården, alltså på sjukhus. Vi förmedlar kontakt med företrädare för andra religioner/kyrkor.

Stillhetens kapell

Stillhetens kapell på kyrkogården i Gammelstad invigdes av biskop Hans Stiglund den 26 maj 2013.

Rödkallens kapell

Rödkallens mest kända profil är den gamla Heidenstamsfyren från 1871. Ön med sitt utsatta läge i ytterskärgården var under många år en viktig lots- och fyrplats.

Brändö-Uddskärs kapell

Det gamla fiskeläget på Uddskär berättar om en lång och obruten fisketradition på ön. Här finns flera labyrinter och lämningar efter tidigare fiskelägen som pekar på att Uddskär nyttjats sedan mitten av 1500-talet.

Universitetskyrkan Luleå

Välkommen till Universitetskyrkan Luleå. Här är rum för dig! Vi finns till för alla, både studenter och personal. Till oss kan du vända dig oavsett religion, livsåskådning eller tro.

Stolor i olika färger hänger på en ställning.

Kläder i kyrkan

Präster, diakoner och biskopar har särskilda kläder när de är i tjänst. Här kan du läsa om vad det är för kläder och hur de används.

Illustration av kyrka

Vad är vad i kyrkan?

Har du koll på kyrkans olika delar och detaljer? Den här bilden visar den allra vanligaste typen av kyrkobyggnad i Sverige. En långhuskyrka med avrundat slut mot öster och torn i väster.  På den här sidan kan du lära dig mer om kyrkobyggnaden.