Ett stort fång med rosa blommor vid en gravsten.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Gravskötselavtal

Gravskötselavtal - plantering och vattning

I avtalet ingår vårstädning, jordbyte, gödsling, rensning av ogräs och vissnade blommor. Vattning två gånger per vecka.

Åtagandet tecknas via avtal som gäller ett år (kalenderår) och förlängs årsvis till dess att avtalet sägs upp av beställaren. 

Du kan göra din beställning genom att klicka på länken nedan (Beställning gravskötselavtal) och fylla i dina uppgifter. Observera att priset avgörs av gravstenens bredd/planteringsyta. Revidering av priset sker årligen. Din faktura kommer efter att beställningen bekräftats. Sista beställningsdag 31 mars.

Beställning gravskötselavtal

Sista beställningsdag 31 mars 2024

Kyrkogårdsexpeditionen på Hedenlundsvägen 19

Öppettider och kontakt

Kyrkogårdsexpeditionen är öppen måndag-fredag kl. 9–11 och 12–14.
Tel: 0920-27 70 10
E-post: nederlulea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se
Post- och besöksadress: Hedenslundsvägen 19, 954 33 Gammelstad.