Foto: Magnus Aronson/IKON

Präster och diakoner

Behöver du någon att prata med? Här hittar du kontaktuppgifter till församlingens präster och diakoner. De har tystnadsplikt. Samtalen kostar inget.

Präster     

Diakoner