Foto: Magnus Aronson/IKON

Präster och diakoner

Behöver du någon att prata med? Här hittar du kontaktuppgifter till församlingens präster och diakoner. De har tystnadsplikt. Samtalen kostar inget.

Präster     

Petter  Edberg

Petter Edberg

Nederluleå församling

Präst

Mer om Petter Edberg

Präst i Bergnäskyrkan

Marie  Edfast

Marie Edfast

Nederluleå församling

Präst

Mer om Marie Edfast

Präst i Porskyrkan

Elin Forssander

Elin Forssander

Nederluleå församling

Präst

Mer om Elin Forssander

Präst i Nederluleå kyrka

Magnus Lindh

Magnus Lindh

Nederluleå församling

Präst

Mer om Magnus Lindh

Präst i Sörbyakyrkan

Richard Marklund

Richard Marklund

Nederluleå församling

Kyrkoherde

Ida Marcusson

Ida Marcusson

Nederluleå församling

Präst

Mer om Ida Marcusson

Präst vid Universitetskyrkan LTU

Viktoria  Rumann

Viktoria Rumann

Nederluleå församling

Präst

Mer om Viktoria Rumann

Präst i Stadsökyrkan, föräldraledig

Laila  Sehlberg

Laila Sehlberg

Nederluleå församling

Präst

Mer om Laila Sehlberg

Sjukhuspräst, sjukhuskyrkan

Sven  Sundin

Sven Sundin

Nederluleå församling

Präst

Mer om Sven Sundin

Sjukhuspräst, sjukhuskyrkan

Diakoner

Ulrika Enström

Ulrika Enström

Nederluleå församling

Diakon

Mer om Ulrika Enström

Diakon i Stadsökyrkan

Birgitta Grönlund Berg

Nederluleå församling

Diakon

Mer om Birgitta Grönlund Berg

Diakon i Nederluleå kyrka

Anders Hedberg

Anders Hedberg

Nederluleå församling

Diakon

Mer om Anders Hedberg

Diakon på Diakoni i centrum

IngMarie Johansson

IngMarie Johansson

Nederluleå församling

Diakon

Mer om IngMarie Johansson

Sjukhusdiakon för frikyrkodelen i sjukhuskyrkan

Susanne Larsson

Susanne Larsson

Nederluleå församling

Diakon

Mer om Susanne Larsson

Diakon i Sörbyakyrkan

Marianne  Marklund

Marianne Marklund

Nederluleå församling

Diakon

Mer om Marianne Marklund

Diakon i Bergnäskyrkan

Ulrika  Stenman

Ulrika Stenman

Nederluleå församling

Diakon

Mer om Ulrika Stenman

Diakon i sjukhuskyrkan

Kristina  Wallbing

Kristina Wallbing

Nederluleå församling

Diakon

Mer om Kristina Wallbing

Diakon, Porsökyrkan