Foto: Alexander Leijon IKON

Snöröjning på kyrkogården

Snöröjningsrutiner på Gammelstads kyrkogård

Renovering och underhåll av grusgångar och grönytor påverkar vinterns arbete på kyrkogården. Maskinkörning på gångarna orsakar stort slitage och därför har vi nya rutiner för att minimera skadorna.

Snöröjningen omfattar endast större gångar för in- och utfarter till kyrkogården och andra centrala delar. Snöröjningen innebär också ökade risker för tjälskador och vattenläckor samt skador på grusgångar och grönytor. Att använda snöslunga eller andra maskiner i mindre utsträckning, innebär dessutom en kortare smältperiod som gör att vårarbetet på kyrkogården kan påbörjas tidigare. ​

De nya rutinerna syftar till en hållbar och välvårdad kyrkogård där mindre trafik minskar påverkan på miljön. Det innebär dock sämre tillgänglighet till enskilda gravar,  i synnerhet under månaderna november till april. Under hela den tiden finns möjlighet att tända ljus i minneslunden. 

För frågor kontakta Åsa Sahba, kyrkogårdschef (se kontaktuppgifter nedan).

På översiktskartan kan du se de vägar som snöskottas under vinterhalvåret