Ungdomar
Foto: Magnus Aronson/IKON

Verksamhet

Här hittar du körer, mång­kulturella mötesplatser, Liten och stor, och mycket mer - och allt finns här i Luleå. Ofta är aktiviteterna dessutom helt gratis för precis alla som vill vara med. De finansieras av oss som är medlemmar i Svenska kyrkan.