Ungdomar
Foto: Magnus Aronson/IKON

Verksamhet

Här hittar du körer, mång­kulturella mötesplatser, Liten och stor, och mycket mer - och allt finns här i Luleå. Ofta är aktiviteterna dessutom helt gratis för precis alla som vill vara med. De finansieras av oss som är medlemmar i Svenska kyrkan.

Barn och familj

Barnen är en viktig del i Nederluleå församling och vi vill möta barnen med kärlek och respekt.

Ung i kyrkan

Du som ung är en viktig del i vår församling och du är välkommen precis som du är.

Mötesplatser

Vill du träffa och umgås med nya människor i Luleå? Ingen anmälan behövs, bara kom förbi!

Kör och musik

Upp emot 100 000 människor är engagerade i Svenska kyrkans körer. Våra körer leds av utbildade musiker och det kostar inget att vara med.

Internationellt arbete

Har du ett hjärta som klappar både för människor helt nära och för människor långt borta så är du välkommen med i Nederluleå församlings internationella grupp.

Hållbarhet

Gör skillnad. Handla rättvist!

Volontär

Att finnas med i ett sammanhang och vara behövd gör att vi växer som människor. I Nederluleå församling finns en plats och en uppgift för dig - du behövs!