Foto: Anders Alm

Brändö-Uddskärs kapell

Brändöskär och Uddskär är två öar i Luleå skärgård som sitter samman genom en landtunga. På skäret finns Brändö-Uddskärs kapell som uppfördes år 1774.

Tog jag morgonrodnadens vingar, gjorde jag mig en boning ytterst i havet så skulle också där din hand leda mig, Psaltaren 139.

De små timrade kapellen i Luleå skärgård har i historiska tider bekräftat Guds närvaro i yttersta havet. Fortfarande står de kvar, fortfarande används de och fortfarande går de att besöka.

Brändö-Uddskär
Det gamla fiskeläget på Uddskär berättar om en lång och obruten fisketradition på ön. Här finns flera labyrinter och lämningar efter tidigare fiskelägen som pekar på att Uddskär nyttjats sedan mitten av 1500-talet. Rödmålade fiskestugor, sjöbodar och förrådsbodar står på rad efter stranden och formar en välkomnande idyll i Norrbottens ytterskärgård.
Bakom fiskeläget på den karga och flacka moränön ligger det gamla 1700-talskapellet. Det uppfördes av sockenborna 1774 enligt en inhuggning i på innerväggen. Kapellet är en enkel rödmålad timring med klocka på taket. Altartavlan föreställer det stora fiskafänget. En gång varje sommar fylls den lilla kyrkan till bristningsgränsen då öborna från de kringliggande öarna samlas till gudstjänst.