Foto: Ulrika Södrén IKON

Kyrkans sociala omsorg - diakoni

Kyrkans sociala arbete kallas diakoni. Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Förhållningssättet i mötet bygger på respekt, ömsesidighet och tilltro till människans förmåga att växa och resa sig.

Inom diakonin i församlingen finns vi till för dig genom:

Samtal
enskilda samtal
samtal för par
krissamtal
samtal i grupp
anhörigstöd

Stöd
hembesök
förbön
personalstöd
stöd vid livets slut
stöd i kontakter med myndigheter, organisationer etc.

Mötesplatser
Diakonin ordnar mötesplatser för människor i olika livssituationer. Det finns bland annat vardagscaféer, luncher med föreläsning, syföreningar och samtalsgrupper för sörjande. Det finns också mötesplatser för dig som vill arbeta ideellt med besökstjänst.

Mer information om församlingens mötesplatser hittar du här.

Diakoner har tystnadsplikt och det kostar ingenting att kontakta oss. Kontaktuppgifter till diakoner i Nederluleå församling