Foto: Ulrika Södrén IKON

Kyrkans sociala omsorg - diakoni

Kyrkans sociala arbete kallas diakoni. Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Förhållningssättet i mötet bygger på respekt, ömsesidighet och tilltro till människans förmåga att växa och resa sig.

Inom diakonin i församlingen finns vi till för dig genom:

Samtal
enskilda samtal
samtal för par
krissamtal
samtal i grupp
anhörigstöd

Stöd
hembesök
förbön
personalstöd
stöd vid livets slut
stöd i kontakter med myndigheter, organisationer etc.

Mötesplatser
Diakonin ordnar mötesplatser för människor i olika livssituationer. Det finns bland annat vardagscaféer, luncher med föreläsning, syföreningar och samtalsgrupper för sörjande. Det finns också mötesplatser för dig som vill arbeta ideellt med besökstjänst.

Mer information om församlingens mötesplatser hittar du här.

Diakoner har tystnadsplikt och det kostar ingenting att kontakta oss. Kontaktuppgifter till diakoner i Nederluleå församling

En kvinnlig diakon sitter och samtalar med en man och en kvinna.

Diakonikassan

Det är inte alltid lätt att få ihop livet rent ekonomiskt. Steget är inte så långt för någon av oss. Listan skulle kunna göras lång om man tänker på vad som kan hända i livet.

Lekande barn

Barn- och ungdomskassan

Nederluleå församling vill att barn och unga är i fokus. Församlingen har en kassa som ska förstärka arbetet med barn och ungdomar.