Foto: Elin Forssander

Är du mellan 7 och 16 år?

Då kan du bli ung gudstjänstvärd i Nederluleå församling!

Välj en uppgift som passar dig

Vill du vara med och ta ansvar för en uppgift i en gudstjänst? Det kan vara att till exempel tända ljus, hälsa välkommen eller att ta upp kollekt. Kom med och bli ung gudstjänstvärd!

Jesus säger att barn och unga har en särskild plats i kyrkan. "Låt barnen komma till mig" står det i bibeln. Som ung gudstjänstvärd får du välja en uppgift i gudstjänsten som passar dig. Det kan vara att till exempel ta upp kollekt, tända ljus, läsa en text eller hjälpa till att duka altaret.

Ung gudstjänstvärd kan man vara om man är mellan 7 och 16 år. Att vara många som tar ansvar gör att fler känner sig delaktiga och gudstjänsten känns mer meningsfull. När du har bestämt för att vara med, hör du av dig till prästen Elin. 
Du kommer att få enkel utbildning innan du börjar.

Gudstjänster firas på olika tider i våra olika kyrkor – du kommer, precis som de vuxna, till genomgången en timme innan gudstjänsten börjar.