Foto: Elin Forssander

Är du mellan 7 och 16 år?

Då kan du bli ung gudstjänstvärd i Nederluleå kyrka!

Vill du vara med och ta ansvar för olika uppgifter i gudstjänsten i Nederluleå kyrka?

Det kan vara att till exempel tända ljus, hälsa välkommen eller att ta upp kollekt.
Kom med och bli ung gudstjänstvärd!

Jesus säger att barn och unga har en särskild plats i kyrkan. "Låt barnen komma till mig" står det i bibeln.

Som ung gudstjänstvärd får du välja en uppgift i gudstjänsten som passar dig. Uppgifterna kan vara att till exempel ta upp kollekt, tända ljus, läsa en text eller hjälpa till att duka altaret.

Ung gudstjänstvärd

kan man vara om man är mellan 7 och 16 år. Att vara många som tar ansvar gör att fler känner sig delaktiga och gudstjänsten känns mer meningsfull. När du har bestämt för att vara med, anmäler du dig till prästen Elin. Du kommer att få enkel utbildning innan du börjar.

Gudstjänsterna är kl 11 i kyrkan. Du kommer, precis som de vuxna gudstjänstvärdarna, till en genomgång kl. 10, före den gudstjänst som du ska hjälpa till i. Under gudstjänsten får du låna en hoodie-tröja med texten ung gudstjänstvärd.

Vill du veta mer? Kontakta prästen Elin. Hennes kontaktuppgifter finns nedan.