Foto: Anders Alm

Bergnäskyrkan

Bergnäskyrkan ligger mitt på Trolleberg i stadsdelen Bergnäset i Luleå.

Kyrkan invigdes den 29 augusti 1976 och är en typisk stadsdelskyrka i 70-talsstil. Den är byggd med en stomme av trä och tegel med fasad av brunt tegel. Taket är klätt med papp. Arkitekt är Istvan Poroslay.

I det kvadratiska kyrkorummet är väggarna klädda med brunt tegel och taket med naturfärgad träpanel. På golvet av keramiska plattor står kopplade stolsrader. Ovanför altaret finns en rätvinklig glasutbyggnad.

Altartavlan ”Världsbild” från 1977, är gjord av Stefan Wallmark, Umeå.
I en beskrivning av skulpturen skriver konstnären ”Bilden handlar om skapelsen, jordens och människornas villkor, om sorgen och glädjen att leva, i vars mitt finns en kristusgestalt. Det syns mig naturligt i vår tid att detta fick vara synligt närvarande i gudstjänsten.”

Orgeln är 15-stämmig med två manualer och pedal, byggd av Grönlunds orgelbyggeri i Gammelstad 1977.

Dopfunt med dopskål i glas från 1976.

I klockstapeln, en brunmålad järnkonstruktion, hänger en klocka som är gjuten hos Bergholtz klockgjuteri AB 1976. Klockan väger 285 kg och har en diameter på 77 cm. Inskriptionerna på den är ”Bergnäskyrkan 1976” på ena sidan och ”Mästaren är här och kallar dig till sig. Joh. 11:28” på den andra.