Foto: Magnus Aronson/IKON

Barngrupper

Alla barn som tycker om att leka, pyssla, sjunga, följa med på äventyr eller göra annat kul, kom och var med i våra barngrupper. Det kostar inget att vara med.

Bergnäskyrkan 

Körkul, kör åk 1-3 (6-9 år), torsdagar kl. 15.00. 
Vi sjunger, läser berättelse, äter frukt samt gör något kreativt varje gång. Vi avslutar med ljuständning i kyrkan. Barnen gör några framträdanden per termin. (Vi hämtar, enligt överenskommelse, barn som går på fritids på området. Det blir mellan 14.30 och 14.45 beroende på avstånd till kyrkan.)

Kontakt: Marina Lundberg, 0920-27 70 65.

Korallen, Kör och skapande verksamhet för barn i åk 4-6 (10-12 år ).
Torsdagar kl.15.00.

Kontakt: Jonas Wassermann, 0920-27 70 68.

Porsökyrkan

Knattekören, för barn mellan 3 och 5 år, tisdagar kl. 17.30-18. Ringlekar och sång. 

Körkul, förskoleklass-åk 3, måndagar 14.30-15.45.
Sång, lek, pyssel och fruktfika. Vi hämtar och lämnar de som anmält sig till oss och meddelat fritidspersonalen.
Lek, pyssel och berättelse för de som sjungit eller väntar på att sjunga.

Kontakt: Maria Hjalmarsson, tel. 0920-27 70 86

Björnligan, 7-12 år, måndagar kl. 14.00-16.00.  
Frukt, pyssel, lek, bibelberättelse med andakt och ljuständning.

Kontakt: Sonja Lundberg, tel. 0920-27 70 85.

Rutviks bygdegård

Körkul, förskoleklass-åk 6, kl. 15.00-16.30. 
Vi hämtar barnen på fritids kl. 14.45. 

Anmälan till Kari Engesnes 0920–27 70 36 eller e-post till Kari Engesnes

Stadsökyrkan

Körkul, förskoleklass-åk 3, måndagar. Sjung, lek och skapa med Kornet och InBetween.
Mellan kl. 16.30 och 17.00 finns det möjlighet att äta en enkel middag tillsammans. Ingen kostnad. 
Kornet, förskoleklass-åk 1, kl. 17.00-18.30. Max 30 barn.
InBetween, åk 2-3, kl. 17.00-18.45 (körövningen börjar kl. 18.00). Max 30 barn.

Anmälan till Kari Engesnes, 0920-27 70 36 eller e-post till Kari Engesnes

Sörbyakyrkan

Barnkören, 6-10 år. Tisdagar kl. 17.00-18.00.  
Vi sjunger, leker och avslutar med en andakt. Under terminen har vi barnkördagar och deltar i gudstjänsterna för små och stora.

Målarskola, 10-12 år. Tisdagar kl. 18.30-20.00. Max 12 deltagare. 
Vi lär oss olika målningstekniker, använder vår kreativitet och skaparglädje. Kostnadsfritt.

Anmälan till Erica Eriksson, 0920-27 70 75 eller e-post till Erica Eriksson

Lekaltare i Nederluleå kyrka

En plats i kyrkan där barn i alla åldrar får leka gudstjänst och kyrka.

Barn använder appen kyrkan på iPad.

Kyrkan – en app för barn

Kyrkan är Svenska kyrkans app för barn i förskoleåldern. I den får du besöka en kyrka för att bland annat spela på orgeln, hälla vatten i dopfunten och måla ett kyrkfönster. I appen finns också korta filmer om dop, begravning, vigsel, jul och påsk.