Foto: Magnus Aronson/IKON

Barngrupper

Alla barn som tycker om att leka, pyssla, sjunga, följa med på äventyr eller göra annat kul, kom och var med i våra barngrupper. Det kostar inget att vara med.

Bergnäskyrkan 

Körkul, kör åk 1-3 (6-9 år), torsdagar kl. 15.00. Start 7 september.
Vi sjunger, läser berättelse, äter frukt samt gör något kreativt varje gång. Vi avslutar med ljuständning i kyrkan. Barnen gör några framträdanden per termin. (Vi hämtar, enligt överenskommelse, barn som går på fritids på området. Det blir mellan 14.30 och 14.45 beroende på avstånd till kyrkan.)

Kontakt: Marina Lundberg, 0920-27 70 65.

Korallen, Kör och skapande verksamhet för barn i åk 4-6 (10-12 år ).
Torsdagar kl.15.00.

Kontakt: Jonas Wassermann, 0920-27 70 68.

Porsökyrkan

Knattekören, för barn mellan 3 och 5 år, tisdagar kl. 17.30-18. Ringlekar och sång. Start 12 september.
Kontakt: Maria Hjalmarsson, tel. 0920-27 70 86

Körkul, förskoleklass-åk 3, måndagar 14.30-15.45. Start 4 september.
Sång, lek, pyssel och fruktfika. Vi hämtar och lämnar de som anmält sig till oss och meddelat fritidspersonalen.
Lek, pyssel och berättelse för de som sjungit eller väntar på att sjunga.
Kontakt: Sonja Lundberg, tel. 0920-27 70 85.

Happy Voices, åk 4-6. Tisdagar kl. 14.45-15.30. Start tisdag 16 januari.
Kontakt: Maria Hjalmarsson, tel. 0920-27 70 86.

Efter plugget - för dig som går på mellanstadiet.
Tisdagar kl. 14.15-16.00. Start tisdag 16 januari.
14.15 Drop in-fika.
14.45-16 Kreativ aktivitet, spel, prat med mera.
För dig som vill finns möjlighet att sjunga med kören Happy Voices 14.45-15.30.

Kontakt: Jenny Edling, 0920-27 70 52 eller jenny.edling@svenskakyrkan.se

Rutviks bygdegård

Happy Voices, åk 4-6. Torsdagar Kl.15-16.30. Start 7 september.

Kontakt: Kari Engesnes 0920-27 70 36, Christina Purnell, 0920-27 70 88,
Inger Asplund, 0920-27 70 34. 

Stadsökyrkan

Körkul, förskoleklass-åk 3, måndagar. Start 4 september.
Sjung, lek och skapa med Kornet och InBetween.
Mellan kl. 16.30 och 17.00 finns det möjlighet att äta en enkel middag tillsammans. Ingen kostnad. 
Kornet, förskoleklass-åk 1, kl. 17.00-18.30. Max 30 barn.
InBetween, åk 2-3, kl. 17.00-18.45 (körövningen börjar kl. 18.00). Max 30 barn.
Happy vocies, åk 4-6. Kl--15.45-18.00 (körövningen börjar 15.45)

Anmälan till Kari Engesnes, 0920-27 70 36 eller Kari.Engesnes@svenskakyrkan.se

Sörbyakyrkan

Barnkören, 6-10 år. Tisdagar kl. 17.00-18.00. Start 5 september. 
Vi sjunger, leker och avslutar med en andakt. Under terminen har vi barnkördagar och deltar i gudstjänsterna för små och stora.
Kontakt: Hans Johansson, tel. 0920- 27 70 64

Målarskola, 10-12 år. Tisdagar kl. 18.30-20.00. Start 5 september.
Max 12 deltagare. 
Vi lär oss olika målningstekniker, använder vår kreativitet och skaparglädje. Kostnadsfritt.

Lekaltare i Nederluleå kyrka

En plats i kyrkan där barn i alla åldrar får leka gudstjänst och kyrka.

Barn använder appen kyrkan på iPad.

Kyrkan – en app för barn

Kyrkan är Svenska kyrkans app för barn i förskoleåldern. I den får du besöka en kyrka för att bland annat spela på orgeln, hälla vatten i dopfunten och måla ett kyrkfönster. I appen finns också korta filmer om dop, begravning, vigsel, jul och påsk.