Foto: Alex & Martin/IKON

Samtal och stöd

Det kommer tider i livet när det är nödvändigt att stanna upp och fundera över livssituationen.

Det kan handla om oro över hälsan, ekonomi, separation, ensamhet och frågor som handlar om tro och mening med livet. Vi kan också bära på känslor av skuld, skam, vrede eller likgiltighet som kan vara skönt att få dela med en annan människa.

VID AKUTA SITUATIONER
Vid till exempel hastiga dödsfall, sök via Sjukhuskyrkans minicall hela dygnet 0746-49 91 49.

Jourhavande präst
Behöver du någon att prata med? Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar mellan er. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.
Telefon 112 (alla dagar kl. 21-06)
Digitalt brev
Chatta med en präst

Samtalsgrupper för sörjande

Att mista en anhörig är svårt på många sätt. Ibland kan det kännas bra att få dela erfarenheter med andra som upplevt en liknande situation.

Enskilda samtal

Du kan alltid ta kontakt med någon av församlingens präster eller diakoner när du behöver någon att prata med.

Kyrkans sociala omsorg - diakoni

Kyrkans sociala arbete kallas diakoni. Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Förhållningssättet i mötet bygger på respekt, ömsesidighet och tilltro till människans förmåga att växa och resa sig.

Par- och familjesamtal

Det kan finnas många skäl till att vilja tala med någon i lugn och ro. Vi erbjuder par- och familjesamtal till alla som har problem i sina nära relationer.

Ett kyrkfönster står på glänt. Kyrkobesökare i förgrunden.

Häkte och anstalt i Luleå

Vårt arbete bland utsatta människor grundar sig i evangeliet. Det är därför vi också finns på häktet och anstalten i Luleå.

Klicka på knappen om du behöver lämna sidan snabbt. Då hamnar du på Google istället.

Läs mer om lämna-knappen.