Foto: Alex & Martin/IKON

Samtal och stöd

Det kommer tider i livet när det är nödvändigt att stanna upp och fundera över livssituationen.

Det kan handla om oro över hälsan, ekonomi, separation, ensamhet och frågor som handlar om tro och mening med livet. Vi kan också bära på känslor av skuld, skam, vrede eller likgiltighet som kan vara skönt att få dela med en annan människa.

VID AKUTA SITUATIONER
Vid till exempel hastiga dödsfall, sök via Sjukhuskyrkans minicall hela dygnet 0746-49 91 49.

Jourhavande präst
Behöver du någon att prata med? Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar mellan er. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.
Telefon 112 (alla dagar kl. 21-06)
Digitalt brev
Chatta med en präst

Enskilda samtal

Du kan alltid ta kontakt med någon av församlingens präster eller diakoner när du behöver någon att prata med.

Par- och familjesamtal

Det kan finnas många skäl till att vilja tala med någon i lugn och ro. Vi erbjuder par- och familjesamtal till alla som har problem i sina nära relationer.

Samtalsgrupper för sörjande

Att mista en anhörig är svårt på många sätt. Ibland kan det kännas bra att få dela erfarenheter med andra som upplevt en liknande situation.

Kyrkans sociala omsorg - diakoni

Kyrkans sociala arbete kallas diakoni. Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Förhållningssättet i mötet bygger på respekt, ömsesidighet och tilltro till människans förmåga att växa och resa sig.

#metoo

Har du blivit utsatt för sexuella övergrepp eller trakasserier? Har debatten kring #metoo rört upp smärtsamma minnen? Boka ett enskilt samtal med en präst eller diakon.

Tillsammansgrupp

Luleå kommun och Svenska kyrkan erbjuder stödgruppen Tillsammans för barn, ungdomar och deras föräldrar där det finns beroendeproblem och/ eller psykisk ohälsa.