Foto: Hanna Hummelbo/IKON

Kyrkan i skolan

I Nederluleå församling samarbetar vi med förskolan och skolan. Det kan handla om lektionsmedverkan eller samlingar i kyrkan kring de stora kyrkliga högtiderna, till exempel jul, påsk,allhelgona och riter som dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Nederluleå församling vill vara en resurs för skolan. Vår utgångspunkt är Bibelns berättelser och Svenska kyrkans tro. Vi arbetar med olika teman som självbild och självkänsla, hur är man en bra kompis eller utifrån de behov som finns just hos er. Allt vårt arbete sker i enlighet med förskolans och skolans läroplan. 

Kontakta gärna någon av pedagogerna i församlingen för mer information:

Pedagoger i Nederluleå församling

Mer information

Grundskolan F6-år 6

Grundskolan år 7-9 - kommer inom kort.

Gymnasie