Foto: Simon Eliasson

Skolkyrkan Luleå

Gymnasietiden är unik och viktig, då det händer mycket i livet. Vi vill finnas till för både elever och personal ute på skolan. OBS. På grund av pandemin pausar för närvarande en del av Skolkyrkans verksamhet.

Camilla  Rönnbäck

Camilla Rönnbäck

Luleå domkyrkoförsamling

Pedagog

Sara  Olsson

Sara Olsson

Luleå domkyrkoförsamling

Pedagog