Meny

Enskilda samtal

Du kan alltid ta kontakt med någon av församlingens präster eller diakoner när du behöver någon att prata med.

Vi har tystnadsplikt och det kostar inget att kontakta oss.
Vid akuta situationer till exempel hastiga dödsfall, sök via Sjukhuskyrkans minicall hela dygnet 0746-49 91 49.

Präster 

Richard Asplund, biträdande kyrkoherde, 0920-27 70 03
Skicka e-post till Richard Asplund

Petter Edberg, präst, Bergnäskyrkan, 0920-27 70 62 Föräldraledig
Skicka e-post till Petter Edberg

Marie Edfast, präst, Bergnäskyrkan, 0920-27 70 61
Skicka e-post till Marie Edfast

Elin Forssander, präst, Nederluleå kyrka, 0920-27 70 32
Skicka e-post till Elin Forssander

Maria Karlsson, sjukhuspräst, Sjukhuskyrkan, Sunderby sjukhus, 0920-28 22 52, 070-190 16 62
Skicka e-post till Maria Karlsson

Magnus Lindh, präst, Sörbyakyrkan, 0920-27 70 72
Skicka e-post till Magnus Lindh

Richard Marklund, kyrkoherde, 0920-27 70 02
Skicka e-post till Richard Marklund

Ida Marcusson, universitetspräst, Kyrkan på Campus LTU, 0920-27 70 07, 
072-222 18 44
Skicka e-post till Ida Marcusson

Viktoria Rumann, präst, Stadsökyrkan, 0920-27 70 66
Skicka e-post till Viktoria Rumann

Laila Sehlberg, sjukhuspräst, Sjukhuskyrkan, 0920-28 22 55, 070-317 83 83 Skicka e-post till Laila Sehlberg

Sven Sundin, präst, Porsökyrkan, 0920-27 70 82.
Skicka e-post till Sven Sundin

Diakoner 

Kristina Wallbing, sjukhusdiakon, Sjukhuskyrkan, 0920-28 22 56, 070-594 12 44
Skicka e-post till Kristina Wallbing

Ulrika Enström, diakon, Porsökyrkan, 0920-27 70 83
Skicka e-post till Ulrika Enström

Birgitta F Jonson, diakon, Nederluleå kyrka, 0920-27 70 33
Skicka e-post till Birgitta F Jonson

Susanne M Larsson, diakon i Sörbyakyrkan, 0920-27 70 73
Skicka e-post till Susanne Larsson   

Marianne Marklund, diakon, Bergnäskyrkan, 0920-27 70 63
Skicka e-post till Marianne Marklund

Stina Öqvist, diakon, Stadsökyrkan, 0920-27 70 53
Skicka e-post till Stina Öqvist

IngMarie Johansson, sjukhusdiakon för frikyrkodelen, Sjukhuskyrkan, 0920-28 22 51, 070-285 44 47 
Skicka e-post till IngMarie Johansson