Enskilda samtal

Du kan alltid ta kontakt med någon av församlingens präster eller diakoner när du behöver någon att prata med.

Vi har tystnadsplikt och det kostar inget att kontakta oss.
Vid akuta situationer till exempel hastiga dödsfall, sök via Sjukhuskyrkans minicall hela dygnet 0746-49 91 49.