Foto: Gustaf Hellsing, IKON

Nederluleå församling söker gravrättsinnehavare

Gravrättsinnehavare till gravplatser på Gammelstads kyrkogård

Svenska kyrkan, som huvudman för begravningsverksamheten i Nederluleå församling, är skyldig att föra gravregister med namn, personnummer och adress på innehavare till gravplatser. Många gravplatser saknar idag dessa uppgifter. Därför söker vi innehavare till gravplatser på Nederluleå kyrkogård. Det är ett dödsbos skyldighet att anmäla ny innehavare när en gravrättsinnehavare har avlidit. 

Här finns en förteckning över dessa gravplatser:
Sökning av gravrätter 2022-2023

En gravplats upplåts vanligtvis i 25 år och kan förlängas i 15 år. I länken ovan kan du  kontrollera om det gäller någon grav som tillhör din släkt.

Om ingen ny innehavare eller anhörig har hört av sig senast 2023-08-01, kommer gravplatsen att återgå till begravningsverksamheten, och gravstenen kommer att forslas bort under hösten 2023.

Frågor? Kontakta kyrkogårdsexpeditionen, tel. 0920-27 70 10.

Hitta gravplatsen

Söker du en särskild gravplats?
Här kan du kan leta efter gravar i olika regioner i Sverige:

Svenska gravar

Webbkartor