Foto: IKON

Barnkörer

Här hittar du församlingens barnkörer.

Bergnäskyrkan  

Körkul, kör åk 1-3 , torsdagar kl. 15.00. Start 12 september.
Vi sjunger, läser berättelse, äter frukt samt gör något kreativt varje gång. Vi avslutar med ljuständning i kyrkan. Barnen gör några framträdanden per termin. (Vi hämtar, enligt överenskommelse, barn som går på fritids på området. Det blir mellan 14.30 och 14.45 beroende på avstånd till kyrkan.)

Kontakt: Jonas Wassermann, 0920-27 70 68.

Minikör, Sångstund i grupp för barn 5-6 år. Vi sjunger flera välkända barnsånger och lär oss en ny sång varje gång.
Vi träffas fyra torsdagar i november, barnen får komma med vuxet sällskap. Kaféhörna för vuxna, lekrum finns att tillgå för syskon.
Den sista gången träffas, 28 november, ses vi redan kl 16.30, då är det Messy church, middag sång och skapande för hela familjen. 
Anmälan till Jonas Wassermann tel. 0920-27 70 68

Porsökyrkan

Knattekören, en kör för barn mellan 3 och 5 år, tisdagar kl. 17.30-18. Ringlekar och sång. Start 17 september. 
Anmälan till Maria Hjalmarsson, tel. 0920-27 70 86.

Körkul, fförskoleklass-åk 3, måndagar 14.30-15.45. Start 9 september.
Sång, pyssel, bibelberättelse och ljuständning. Fruktfika. Vi hämtar och lämnar de som anmält sig till oss och meddelat fritidspersonalen från fritids kl.14.15 och vi följer dem tillbaka kl. 15.45.

Happy voices, åk 4-6. Tisdagar kl. 14.15-16.00. Start tisdag 10 september.
Körsång för den som går mellanstadiet. Drop-in fika mellan kl.14.15 -14.45, körövning kl.14.45-15.30 därefter avslutning med ljuständning.
Under terminen sjunger vi i Gudstjänster med små och stor.

Anmälan
till Maria Hjalmarsson, tel. 0920-27 70 86 

Stadsökyrkan

Körkul förskoleklass-åk 6. Måndagar kl.15-18.45. Start måndag 2 september.
Grupperna turas om att ha körövning och skapande verksamhet. 
Happy Voices, åk 4-6, börjar med skapande verksamhet kl.15 och sedan körövning kl.15.45 – 16.30.
Gemensam matservering kl.16.30 – 17.00 (Gratis för barn, vuxna 30 kr). 
Gemensam samling kl 17.00-17.15. Happy voices slutar kl.17.15.
Kl.17.15 – 18.00 har Kornet, förskolleklass-åk 1, körövning och InBetween, åk 2-3 har kreativt skapande.
Kl.18.00 – 18.45 har InBetween körövning och Kornet kreativt skapande. 
Under terminen sjunger vi i gudstjänsten några gånger och även någon konsert.

Anmälan till körerna till Kari Engesnes tel. 0920-27 70 36, eller mail: kari.engesnes@svenskakyrkan.se. Begränsat antal platser.

Sörbyakyrkan

Barnkör, 6-10 år, tisdagar kl. 17.00-18.00. Avslutande andakt kl. 17.50-18.00. Start 3 september.

Kontakt: Hans Johansson, musiker 0920-27 70 64.