Foto: IKON

Barnkörer

Här finns körer för barn mellan 3 och 13 år. Kom och sjung!

Bergnäskyrkan  

Körkul, barnkör åk 1-3 (6-9 år) torsdagar kl. 15.00. Start vecka 11. 
Vi sjunger, läser en berättelse och gör något kreativt varje gång. Vi avslutar med ljuständning i kyrkan. Barnen gör några framträdanden per termin. (Vi hämtar, enligt överenskommelse, barn som går på fritids på området. Det blir mellan 14.30 och 14.45 beroende på avstånd till kyrkan.)

Korallen, kör och skapande verksamhet för barn i åk 4-6 (10-12 år ) torsdagar kl.15.00. Start vecka 11. 
Kontakt: Jonas Wassermann, 0920-27 70 68.

Rutviks bygdegård

Körkul, torsdagar 14.50-16.30.
Lek, pyssel, fruktfika och sång. Vi hämtar barnen i skolan kl.14.45. Kom ihåg att meddela fritidspersonalen.
14.50-16.30 Lek och pyssel pågår för de som sjungit eller väntar på att sjunga.
14.50 - 15.30 Happy Voices sjunger (åk 4-6)
15.30 - 15.50 Barnkören (f-klass-åk1)
15.50 - 16.30 InBetween (åk2-3)

Kontakt: Kari Engesnes, 0920-27 70 36 (körerna), Christina Purnell, 0920-27 70 88  (Lek och skapa).

Porsökyrkan

Knattekören, en barnkör för barn mellan 3 och 5 år, tisdagar kl. 17.30-18. Ringlekar och sång. 

Körkul 6-9 år (F-klass-åk 3) Torsdagar 14.30-15.45.
Sång, lek, pyssel och fruktfika. Vi hämtar och lämnar de som anmält sig till oss och meddelat fritidspersonalen.
Lek, pyssel och berättelse för de som sjungit eller väntar på att sjunga.
14.30-14.50 Förskoleklass-åk 1 sjunger.
14.50-15.30 Åk 2-3 sjunger. 

Körkul, 7–11 år, torsdagar kl. 13.30–16. barnkör och pyssel. Andakt med bibelberättelse.

Kör, åk 4-6, tisdagar kl. 14.30-15.30.

Kontakt: Maria Sundén, musiker, 0920-27 70 86, Sonja Lundberg, pedagog, 0920-27 70 85.

Petrigården, Kyrkbyn

Körkul i Kyrkbyn i projektform för barn i förskoleklass–åk 3. Start 26 april. 
Läs mer: Körkul i Kyrkbyn

Kontakt: Kari Engesnes, 0920-27 70 36. 

Stadsökyrkan

Kornet, 6–9 år, mån kl. 15.15-16.00.

Chorus, 10–12 år, mån kl. 16.30–17.15.

Sörbyakyrkan

Barnkör för barn från 6-10 år, övar tis kl. 17.00-17.50. Avslutande andakt kl. 17.50-18.00. 
OBS! Vi har för närvarande kö till barnkören, vänligen kontakta Nina Walloschke, 0920-27 70 64.

Medlemmar i en barnkör står och sjunger i en kyrka.

Kör för åk 4-6

Tisdagar kl. 14.30–15.30 i Porsökyrkan