Foto: Magnus Aronson/Ikon

Gång till hälsa och sång till hälsa

Gång till hälsa

Plats: Sörbyakyrkan. 
Tid: Torsdagar, udda veckor, kl. 12.30–14.00. 
Vi promenerar genom skog och samhälle i cirka 45 minuter, följt av fika och avslutning.

Kontakt: Vivanne Strandberg, 073-042 18 10. 

Sång till hälsa 

Plats: Porsökyrkan.
Tid: Tisdagar kl. 13.
Körsång för glädje och hälsa! Kaffe serveras efteråt. Möjlighet att tända ljus. 
OBS! Våren 2022: Begränsat antal platser.

Kontakt och anmälan: Maria Hjalmarsson 0920-27 70 86.