Ett kyrkfönster står på glänt. Kyrkobesökare i förgrunden.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Häkte och anstalt i Luleå

Vårt arbete bland utsatta människor grundar sig i evangeliet. Det är därför vi också finns på häktet och anstalten i Luleå.

Svenska kyrkan finns på häktet och anstalten i Luleå 

Den som sitter frihetsberövad tvingas tillbringa mycket tid i ovisshet och ensamhet, utlämnad åt sina egna tankar, minnen och oro. Erfarenheter visar på vikten av att få dela upplevelsen med någon annan när vi hamnar i kris. Det är vad vårt arbete på häkte och anstalt handlar om.

Nämnden för Andlig Vård

Nämnden för Andlig Vård (NAV), kallas trossamfundens verksamhet inom kriminalvården, oavsett trosinriktning. Detta organiseras genom Sveriges Kristna Råd (SKR) som bedriver en omfattande verksamhet på häkten och anstalter runt om i Sverige. I Luleå är det Nederluleå församling som har det uppdraget. Vi är i dagsläget två präster som arbetar inom NAV i Luleå. Vid behov kontaktas även andra religiösa företrädare, till exempel en imam eller katolsk präst.

Häktet och anstalten i Luleå

NAV-arbetet på Häktet i Luleå sker huvudsakligen genom enskilda samtal, där den intagne får möta en medmänniska som har tid att ta del av tankar, minnen och oro, samt har mod att möta det svåra och mörka i livet. Samma gäller anstalten, men där har vi även större möjlighet till att arbeta och samtala i grupp, hålla andakt och fira gudstjänst.

NAV-medarbetare

NAV-medarbetarna (präst, diakon eller imam) har tystnadsplikt, vilket bland annat innebär att samtal som sker med en intagen aldrig får återberättas. Tystnadsplikten hindrar också från att påverka rättsprocessen, vilket gör att NAV-medarbetare får möjlighet att besöka även dem som har restriktioner, så att isoleringen bryts för en stund. Dock innebär det också att NAV-medarbetaren inte kan vara en kontaktlänk med omvärlden, varken åt ena eller andra hållet. Så om du själv som anhörig till någon som sitter frihetsberövad vill ha någon att tala med, så kan det inte vara NAV-medarbetaren på samma anstalt eller häkte. Behöver du hjälp med att hitta en sådan samtalskontakt hjälper vi självklart dig.

Har du frågor om NAV-verksamheten i Luleå, hör av dig till oss, kontaktuppgifter finns nedan.

För mer information om tystnadsplikten:
Samtalsstöd 

Kriminalvårdens hemsida:
Kriminalvården

För mer info om häktet Luleå: 
Kriminalvården Luleå 

Mer info om Nämnden för Andlig Vård (NAV):
Andlig vård i kriminalvården