Foto: Shutterstock

Samtalsgrupper för sörjande

Att mista en anhörig är svårt på många sätt. Ibland kan det kännas bra att få dela erfarenheter med andra som upplevt en liknande situation.

Svenska kyrkan i Luleå (Nederluleå församling och Luleå domkyrkoförsamling) erbjuder kontinuerligt samtalsgrupper för sörjande. När nya grupper startar finns det information här. 

Samtalsgrupp om sorg för ungdomar

Vi träffas under åtta tillfällen plus en återträff. Kontakta någon av skolkyrkopedagogerna om du vill veta mer: Sara Olsson, 0920-26 48 46 eller Camilla Rönnbäck 0920-26 48 30. 

Gruppen leds av Luleå domkyrkoförsamling. Läs mer: För dig som sörjer

Samtalsgrupp om sorg för dig som mist någon som tagit sitt liv

Kontaktperson: Ulrica Vedin, diakon, tel. 0920-26 49 05.

Gruppen leds av Luleå domkyrkoförsamling. Läs mer: För dig som sörjer