Rödkallens kapell

På ön Rödkallen i ytterskärgården finns Rödkallens kapell som uppfördes på 1760-talet.

De små timrade kapellen i Luleå skärgård har i historiska tider bekräftat Guds närvaro i yttersta havet. Fortfarande står de kvar, fortfarande används de och fortfarande går de att besöka.

Rödkallen
Rödkallens mest kända profil är den gamla Heidenstamsfyren från 1871. Ön med sitt utsatta läge i ytterskärgården var under många år en viktig lots- och fyrplats. Här finns också fyrvaktarboställe och en gammal lotsstuga som berättar om Rödkallens historiska betydelse för sjöfarten. Den platta ön är karg och domineras av hällar, sandhedar och klapperstensfält. Vid den gamla fyren finns en av de finare labyrinterna på ön.
Endast en mindre träddunge i mitten av ön ger skydd för vinden. Från hamnen, där den nya fyren står, leder en promenadstig, gjuten i betong, upp till fiskestugorna och det enkla, timrade kapellet som uppfördes av fiskare från Karlö och Luleå stad på 1760-talet.
Taket användes innan fyrens tid som lotsutkik. Den gamla lotsstugan vid kapellet vittnar om denna första tid. Länge ägdes kapellet av Lotsverket, men överlämnades 1974 till Nederluleå församling. En gång varje sommar hålls en välbesökt sommargudstjänst i kapellet.

Tog jag morgonrodnadens vingar, gjorde jag mig en boning ytterst i havet så skulle också där din hand leda mig.

Psaltaren 139