Kontakt

Välkommen att kontakta Nederluleå församling.

Församlingsexpeditionen
Öppettider: Måndag-torsdag kl. 10-12, 13-15, fredag kl. 10-12.
Dessa dagar håller vi stängt under hösten 2021:
Onsdag 29/9 hela dagen
Tisdag 19/10 Stängt kl.10-12
Onsdag 27/10 hela dagen
Fredag 5/11 hela dagen
Onsdag 1/12 hela dagen
Onsdag 15/12 hela dagen

Telefon vx: 0920-27 70 00
E-post: Nederluleå församling 
Postadress: Box 42, 954 21 Gammelstad
Besöksadress: Församlingsvägen 12, 954 33 Gammelstad

Kyrkogårdsexpeditionen
Öppettider: kl. 9-11 och kl. 12-14 alla vardagar.
Telefon:
0920-27 70 10
E-post:
Kyrkogårdsexpeditionen
Post- och besöksadress:
Hedenslundsvägen 19, 954 33 Gammelstad 

Kyrkoherdens ledningsgrupp
Kyrkoherde:
Richard Marklund, tel. 0920-27 70 02
Kanslichef: Patrik Samin, tel. 0920-27 70 12
Kyrkogårdschef: Åsa Sahba, tel. 0920-27 70 06