Kontakt

Välkommen att kontakta Nederluleå församling.

Församlingsexpeditionen
Telefon vx: 0920-27 70 00
E-post: Nederluleå församling 
Postadress: Box 42, 954 21 Gammelstad
Besöksadress: Församlingsvägen 12, 954 33 Gammelstad

Kyrkogårdsexpeditionenhar öppet kl. 9-11 och kl. 12-13 alla vardagar.
Telefon:
0920-27 70 10
E-post:
Kyrkogårdsexpeditionen
Post- och besöksadress:
Hedenslundsvägen 19, 954 33 Gammelstad 

Kyrkoherdens ledningsgrupp
Kyrkoherde:
Richard Marklund, tel. 0920-27 70 02
Kanslichef: Patrik Samin, tel. 0920-27 70 12
Kyrkogårdschef: Åsa Sahba, tel. 0920-27 70 06