Foto: Linda Mickelsson/IKON

Gravstenar - ansvar och skyldigheter

Gravstenen är en privat egendom och därmed ansvarar gravrättsinnehavaren för utformningen och skötsel av gravvården. Som huvudman har vi ett delat ansvar med gravrättsinnehavaren att gravstenen är säker både för besökare och för anställda.

Om det upptäcks att en gravsten är till fara för någon läggs gravstenen ned och omedelbar kontakt sker med berörd gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavaren kan själv säkra gravstenen eller kontakta någon stenhuggerifirma som utför säkringar av gravstenar.

Rengöring av gravstenar i sten
Avlägsna lavar från gravstenar av sten med hjälp av blöta jutesäckar på försommaren (i början av juni), trä också över en svart sopsäck. Låt stå i cirka två dygn. Borsta försiktigt med mjuk skurborste och vatten (på granitstenar kan eventuellt lite såpa användas).

Rengöring av kors i trä
Lavar på träkors avlägsnas på försommar, när laven är mjuk, med plastkrapa för bilrutor (desto mer lava man får bort, ju längre tid bevaras korsen). Kors som ruttnar nerifrån backen, tas upp, brännkolas med blåslampa i botten och sätts sedan tillbaka i marken.

Kyrkogårdsexpeditionen på Hedenlundsvägen 19

Öppettider och kontakt

Kyrkogårdsexpeditionen är öppen måndag-fredag kl. 9–11 och 12–14.
Tel: 0920-27 70 10
E-post: nederlulea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se
Post- och besöksadress: Hedenslundsvägen 19, 954 33 Gammelstad.